IKEA

Artikel delen

Denk je dat IKEA de Nederlandse woningbouwmarkt zou kunnen gaan betreden? Dat was een van de vragen die ik tijdens het Cobouw congres over Industrialisatie kreeg. Dat zou mij eerlijk gezegd niet verbazen, was de strekking van mijn antwoord.

Nu weet u vast wel dat IKEA in Zweden reeds een woning systeem op de markt brengt. IKEA doet dat onder de naam Bo Klok, wat by the way de haast letterlijke vertaling is van ‘Slim Bouwen’ (Bouw Kloek). Dat is in Zweden succesvol en IKEA zou dit technisch gemakkelijk kunnen exporteren. Echter het bedrijf gaat daarmee strategisch en weloverwogen om. Het wacht liever even dan onbezonnen een risico op reputatieschade te lopen. Verkennend heeft het bedrijf wel degelijk al lijnen uitgezet naar Duitsland en de UK. Nederland viel vooralsnog minder in de smaak. Bij ons heeft de consument West Europees bekeken de minste inspraak. IKEA dat meester is in het begrijpen van de consument, zal zolang deze bij ons niets in de melk te brokkelen heeft, haar pijlen op andere landen richten.

En toch? Langzamerhand zetten wij de deur wagenwijd open voor nieuwe toetreders. Er wordt tegelijkertijd door met name corporaties beter geluisterd naar consumenten. Grondposities zijn nog steeds dominant, maar als we daadwerkelijk 75.000 woningen gaan bouwen en onze bouwers blijken dat niet aan te kunnen, wat dan? En als ze wat ze wel aankunnen realiseren tegen torenhoge prijzen, dan denk ik dat zelfs IKEA zich achter de oren gaat krabben.

En zie IKEA even symbolisch. Er zijn immers veel potentiele aanbieders. De wereld ziet nu wel dat er bij ons enorme kansen ontstaan. We nodigen de nieuwe aanbieders namelijk wel heel nadrukkelijk uit. Dat mag dan wellicht niet IKEA in ‘hoogsteigen persoon’ gaan invullen, maar wellicht heten de leveranciers wel Mitsubishi of Sekisui. Die weten echt wel wat industrieel bouwen is en zij kunnen hun concepten met wat hulp aan de Nederlandse vraag aanpassen. Bedenk dat een industriële productie al snel 30% of meer kostenvoordeel oplevert en hoe hoger de bouwprijzen des te meer marge er voor producenten valt op te rapen.

De grote industriële toetreders gaan dus zeker komen. De houtskeletbouw rukt nu al op maar vlak ook de startups niet uit. Die zijn er ook al en heten Finch, Cubicco of Sustainer homes. Overigens wellicht niet geheel toevallig allemaal producten met een houten hart.