Informatietechnologie

Artikel delen

Bij veel bouw- en infrabedrijven vindt er innovatie plaats, op zowel product- als procesniveau. Als brancheorganisatie kunnen we dat stimuleren en kennis en goede voorbeelden delen. En een klimaat creëren dat gunstig is voor innovaties om tot wasdom te komen, door hier met opdrachtgevers over te praten. Dat doen we omdat we kansen zien voor de bouw- en infrasector. Er worden nieuwe competenties aan de bouw gevraagd en aan de andere kant zien we dat de arbeidsproductiviteit achter blijft op die van andere sectoren.

Er gebeurt al veel, bijvoorbeeld in het automatiseren van processen waarbij de koppeling van de buitendienst naar de binnendienst automatisch geregeld is: de monteur verwerkt zijn gedane werkzaamheden digitaal, waarna geautomatiseerd de factuur naar de klant verstuurd wordt. Naast deze ontwikkeling zijn er nog veel meer kansen voor verbetering. Die zijn noodzakelijk, maar daarom zeker niet minder aantrekkelijk. We hebben het over prefabricage, slimme logistiek, lean, scrum, robotisering, exoskeletten en over 3D-printing. Kijk naar de woningmarkt en de opgave om jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te realiseren. Een deel daarvan moet binnenstedelijk gebouwd worden, waarbij logistiek en de organisatie van het bouwproces ingewikkelder en harder nodig is dan wanneer je nieuwbouw maakt op een groot open veld. Werken in de stad is constant puzzelen namelijk, en passen en meten.

Innovatie en vernieuwing gaan ook over grip krijgen op de enorme berg informatie die voorhanden is. Zodat de juiste persoon op het juiste moment de juiste informatie krijgt, en het ontwerp ter beschikking heeft waarvoor op dat moment denkkracht nodig is. BIM is daar heel belangrijk in, maar nog te weinig bedrijven gaan hierin mee. En dat zorgt voor sub-optimalisatie. Vergelijk het met de komst van e-mail: het eerste bedrijf dat computers met e-mail-mogelijkheden had, kon nog weinig (of zelfs geen) mails versturen omdat zijn relaties het niet konden ontvangen. Het échte voordeel van de digitaliseringsslag ervaar je pas wanneer iedereen ‘over’ is. De aanstaande Digideal Gebouwde Omgeving zal daar de versnelling brengen, want daarmee komt er één digitaal stelsel voor bouw en ketenpartners zoals installateurs en leveranciers.
De Bouwagenda draagt aan deze ontwikkelingen bij, als platform dat vernieuwingen faciliteert en een podium biedt. De Bouwagenda is bijvoorbeeld het perfecte platform om te kijken hoe je condities in de aanbestedingsmarkt kunt verbeteren. In het geval van de bruggen en sluizen in ons land die dringend onderhoud nodig hebben, komen opdrachtgevers, kennisinstellingen en marktpartijen bij elkaar om te kijken hoe ze ‘slimheid’ in het programma kunnen brengen. Als je weet dat je 4.000 bruggen moet aanpakken, dan is het handig om met elkaar de lessen eruit te trekken, en gezamenlijk de R&D op te pakken. Zo werkt de Bouwagenda voor alle bouw- en infrabedrijven, van groot naar klein, en vormt het een katalysator voor innovatie in de sector. De bouw verandert nu snel naar een technisch hoogstaande maaksector en daar plukken we straks allemaal de vruchten van.