Is ‘brandveilig’ genoeg?

Artikel delen

Brandveiligheid: het is al sinds we begonnen met bouwen een ‘hot’ item. Hele binnensteden werden in de Middeleeuwen verwoest door stadsbranden, doordat bijna alle constructies van hout waren. Gelukkig is er sindsdien veel verbeterd aan de brandveiligheid. Toch zijn er ook nu nog gemiddeld vijftien woningbranden per dag (!) en komen er jaarlijks 50 tot 70 mensen om bij brand. De meeste slachtoffers vallen er trouwens door verstikking door rook en niet door vuur.

Onze bouwregelgeving (Bouwbesluit) regelt in Nederland de brandveiligheid. Constructies moeten voldoende brandwerend zijn om veilig vluchten mogelijk te maken en schade aan belendingen te voorkomen. Wat men vaak niet beseft is dat het Bouwbesluit geen onbrandbare gebouwen voorschrijft. Een pand kan dus tot de grond toe afbranden, als de mensen maar veilig buitenstaan. Dat is veel verzekeraars een doorn in het oog. Veel bedrijven gaan failliet na een brand en ook de schade bij woningbranden is enorm. Nog afgezien van het leed door verlies van persoonlijke bezittingen.
De trend is dat verzekeraars een grotere invloed gaan krijgen op de materiaalkeuze. Wie kiest voor bouwen met brandbare materialen, betaalt straks een torenhoge premie. Het wordt bouwen op aansprakelijkheid in plaats van bouwen op regelgeving. Het Bouwbesluit is een minimumniveau, noem het een vangnet. Het wordt tijd dat de markt dat gaat beseffen. In het buitenland is bouwen op aansprakelijkheid heel normaal. Alleen wij moeten dat nog leren. Wellicht dat de komende Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen daar nog een stimulerende rol in kan vervullen.

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal