Isoleren maar!

Artikel delen

De komende jaren staan in het teken van vooral veel isoleren. En dan praat ik over zowel de nieuwbouw als bestaande bouw. In Nederland zijn circa 2,7 miljoen woningen slecht geïsoleerd en met het huidige isolatietempo duurt het tot 2100 voor alle huizen in ons land goed geïsoleerd zijn. Daar is dus nog een flinke slag te slaan!

Omdat er steeds meer bestaande woningen van het gas worden gehaald, is het alternatief warmteopwekking met een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet of gebruik van koude/warmte uit de bodem. Al die systemen werken met lage temperatuurverwarming, zoals vloerverwarming. Om de woning dan comfortabel te houden is een goed geïsoleerde schil noodzakelijk. Maar ook nieuwbouwwoningen worden al bijna standaard uitgerust met een warmtepomp of ze worden aangesloten op een warmtenet. Ook dan is een goede isolatie van groot belang, bij voorkeur nog meer dan het Besluit bouwwerken leefomgeving – de opvolger van het Bouwbesluit sinds 1 januari 2024 – voorschrijft.

Hoe isoleren?

Nu we meer moeten isoleren wordt er ook meer nagedacht over de wijze van isoleren. Doordat we tevens steeds duurzamer gaan bouwen – de MPG voor woningen gaat op 1 januari 2025 zelfs naar 0,5 – komen biobased (isolatie) materialen meer in beeld.

Daarnaast hebben we nog de isolatiefolies, die in het verleden nog vaak werden verguisd. De door de fabrikanten geclaimde waarden zouden veel te gunstig zijn. Inmiddels hebben nieuwe inzichten geleid tot de conclusie dat de isolatiefolies net zo goed isoleren als de traditionele isolatiematerialen. Volgens Ton Willemsen van Tonzon, die ik recent nog sprak, moeten we de begane grondvloer met vloerverwarming veel beter isoleren dan de Rc = 3,7 m2K/W die het Bbl voorschrijft voor nieuwbouw. “Bij die waarde verdwijnt er nog steeds veel warmte naar de kruipruimte en moet de warmtepomp bij koude veel energie gebruiken om de woning op temperatuur te houden. Dit bevordert echter netcongestie, dus we moeten die begane grondvloer veel beter isoleren. Ik denk dat we richting de Rc=10 of meer moeten”, aldus Ton Willemsen, die al in 1980 de thermoskussens voor begane grondvloeren introduceerde.

Feit is dus dat we veel meer moeten isoleren. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de isolatie-industrie. Nu de handjes nog, om alles aan te brengen.

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal