Je kunt het dak op!

Artikel delen

‘Een dak boven je hoofd hebben’ is een gevleugelde uitdrukking voor het hebben van een comfortabele schuilplaats voor de nacht. Iets wat veel mensen in of uit Oekraïne helaas niet meer kunnen zeggen. Maar los daarvan is het dak in de laatste decennia veel meer geworden dan de bovenafsluiting van een gebouw.

Het platte dak werd vermoedelijk al voor de Tweede Wereldoorlog ontdekt als parkeerplaats. In 1928 verrees namelijk in Den Haag al de eerste vijflaagse parkeergarage. Groene daken zijn er al veel langer, maar pas eind vorige eeuw nam het aantal groene daken gestaag toe. Het groene dak van het Rockefeller Center in New York gaat zelfs al meer dan 80 jaar mee. Inmiddels wordt de aanleg van groene daken en tuindaken aangemoedigd in verband met regenwaterbuffering, vergroting van de biodiversiteit en verlagen van hittestress in binnenstedelijke gebieden. Ook biedt het dak volop ruimte om zonnepanelen te plaatsen. In combinatie met vegetatie neemt het rendement zelfs toe, doordat oververhitting op het dak wordt voorkomen. Het dak is dus een multifunctionele buitenruimte geworden, in plaats van een ongebruikte bitumenvlakte.

Toch ligt er inmiddels op naar schatting slechts 0,5 procent van de gebouwen een groen dak. In sommige Duitse steden moeten bijvoorbeeld overheidsgebouwen van een groen dak zijn voorzien. In Nederland zijn er gemeenten die een groen dak stimuleren middels financiële regelingen. Rotterdam, Amsterdam en Tilburg zijn voorbeelden van steden die groene daken stimuleren. Toch zou het mooi zijn als straks het Omgevingsplan (opvolger van het huidige bestemmingsplan) onder de Omgevingswet door gemeenten wordt gebruikt om groene daken voor te schrijven in plangebieden voor nieuwbouw. Gemeenten mogen straks namelijk in het Omgevingsplan hogere eisen stellen aan milieu- en energieprestatie dan het Bouwbesluit voorschrijft. Ook kunnen Rijksoverheid, provincies en gemeenten de toepassing van groene daken stimuleren met financiële regelingen. Tot slot is een wijdverbreide voorlichting noodzakelijk. Een groendak biedt veel voordelen, maar is gewoon ook mooi om op uit te kijken. En je zonnepanelen renderen bovendien ook nog beter! Waar wachten we nog op?

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal