Kiezen

Artikel delen

Op het moment dat ik deze gedachten aan de harde schijf van mijn computer toe vertrouw is het verkiezingstijd. Het lijkt alsof er afgelopen jaar niets gebeurd is en elke partij geeft een beeld van het toekomstig Nederland als je op die partij stemt. Talloze plannen, ideeën en luchtfietserij zie je voorbijkomen en het lijkt wel of men dat allemaal voor 22 november moet spuien. Na de verkiezingen wordt er snel afstand van gedaan, want dan komt de werkelijkheid weer om de hoek kijken.

Bouwplaats

Is er maatschappelijk draagkracht voor alle plannen? Kan het betaald worden? Zijn er genoeg middelen en mensen om het uit te voeren? Alle innovatieve ideeën en creaties gaan de kast in en als politieke oppositie ga je vechten tegen de nieuwe regering om deze zo snel mogelijk naar huis te sturen. Als regeringspartij ga je je achterban uitleggen dat het echt zo moet. Handen gebonden aan het regeringsakkoord. En daar hebben we in de bouw mee te dealen.

Bouw op verkiezingspad

De bouw is ook op verkiezingspad. De bouwpartij. Aan de hand van de vraag hebben we fabrieken gebouwd waar voldoende woningen uit komen. Flex, semi-flex en permanent. We hebben mensen opgeleid tot kwaliteitsborger zodat er meer tijd vrijkomt bij de plaatselijke overheid. Er zijn subsidies gekomen om te verduurzamen, voor wamtepompen en isolatie. Er zijn boeren uitgekocht zodat er voldoende bouwgrond is. We willen minder regelgeving dus de vergunningen worden sneller verleend.

Nieuwe bouwmaterialen zijn gecertificeerd, zodat we kunnen bouwen met vlas, stro, leem en andere materialen die in de directe omgeving voorhanden zijn. Ons beton is CO2-vrij. Sterker nog: de wanden gaan O2 produceren. We gaan een belasting heffen op elke boom die onnodig gekapt wordt, bomen zorgen net als de betonwanden voor O2 in de lucht. We stoppen met het vermuizen*) van de huizen omdat we wel levensruimte nodig hebben. We bouwen in het westen van het land alleen nog maar woningen op een kelder. We heien niet meer, maar leggen de kelder vast aan een dukdalf. Als het water stijgt dan stijgt de woning mee.

Dit alles komt uit het verkiezingsprogramma van de bouwpartij. We gaan zien wat het ons gaat brengen komende jaren. Ik wens de mensen die straks de regering gaan vormen veel wijsheid, inzicht en durf toe. De bouw is er klaar voor. Zorg ervoor dat we niet hoeven af te schalen en dat onze kostbare kennis en handen gaan verdwijnen. Dit komt niet meer terug. De verkiezingen wel.

*)Vermuizen’ is een term uit de konijnenfokkerij waarmee men aangeeft dat konijnen niet steeds kleiner gefokt moeten worden, zodat ze op muizen gaan lijken.