Less is more

Artikel delen

Ik werd getriggerd door een kop in de Tubantia van 26 oktober 2023: ‘te nuchter voor innovatieve projecten’. In Twente hebben de meeste mensen liever een parkeerplaats op eigen terrein dan een hip dakterras. In de Cobouw van 19 mei geeft Albert Ten Brinke aan dat de goedkoopste manier van bouwen in 1982 en nu nog steeds, bestaat uit kanaalplaatvloeren en kalkzandsteenelementen.

Prefab bouwen

Om te beginnen een paar uitgangspunten:

  • De overheid zijn wij met zijn allen, niet iets waar wij geen invloed op hebben.
  • We moeten meer betaalbaar bouwen.
  • Er is schaarste aan grond(stoffen).
  • Gebouwen moeten naar de toekomst energie leverancier zijn in plaats van gebruiker.
  • We moeten verder innoveren en zoeken naar duurzame en circulaire bouwmaterialen.
  • Flex is geen oplossing maar een noodverband.
  • Het hogere wooncomfort staat niet in verhouding met de extra installatievoorzieningen en de kosten die dat met zich meebrengt.

Al dit bovenstaande staat in een tijdslijn en hoeft niet vandaag allemaal te gebeuren. Er moet een slimme volgorde worden bepaald waardoor er de minste schade aan de maatschappij wordt berokkend en mensen menswaardig kunnen leven. We willen in 2023 alles tegelijk voor elkaar krijgen. De deadlines vallen over elkaar heen. En zie wat het resultaat is. Het valt stil, ik zie producenten van bouwmaterialen en aannemers afschalen. Nog even en er vindt een uitstroom van technische vakmensen uit de bouw plaats.

De vorige crisis heeft ons geleerd dat vakmensen die de bouw verlaten niet meer terugkomen. Niet meer in een busje ’s morgens om 5:00 uur uit het oosten om in het westen te gaan bouwen. Wat was het mooi geweest als de overheid vanaf 2008 een programma had gehad om substantieel huizen te isoleren en daarmee te verduurzamen.

Ik zie helaas hetzelfde nu gebeuren. Tenzij…we nu oppakken wat nog kan en zoals we gewend zijn in de bouw een planning maken. Kiezen voor eenvoud en luisteren naar wat wonen voor mensen inhoudt. Niet bouwen voor leegstand. Geen woningen bouwen waar je eigenlijk niet in wil wonen, maar wel moet omdat je een dak boven je hoofd moet hebben. Oververhitting wordt/is een groot probleem. Woningen met kanaalplaatvloeren, vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp en steenachtige wanden kennen dat probleem niet.

Wie hierover verder wil sparren nodig ik uit voor een kop koffie. Juist ook mensen die een meer eenvoudige installatie van de woning voorstaan. Het moet mogelijk zijn om nuchter te gaan innoveren. En wel een tempo dat we aankunnen zonder te ontsporen.