Maak emissiereductie realistisch, haalbaar en betaalbaar

Artikel delen

Ondanks dat de bouwsector verantwoordelijk is voor 0,6% van de totale stikstofuitstoot in ons land, wordt mij regelmatig gevraagd wat de branche zelf doet om de uitstoot te verlagen. Als voorzitter van de branchevereniging voor de bouw en infrasector vind ik het belangrijk dat we onze eigen verantwoordelijkheid hierin nemen en grote stappen gaan zetten naar emissieloos bouwen. Eind februari presenteerde Bouwend Nederland daarom een overzicht van hoe de bestaande vloot van mobiele werktuigen en bouwmaterieel wordt aangedreven. Dit is het startpunt van verdere verduurzaming. We moeten echter wel realistisch blijven over wat er op dit moment wel en niet kan. Realistisch, maar ambitieus!

De stikstofcrisis vergroot de noodzaak hiertoe, te meer omdat de overheid nadrukkelijk naar onze sector kijkt voor oplossingen. We willen de komende jaren steeds slimmer van en naar de bouwplaats gaan. Een onderdeel hiervan is de verduurzaming van het materieel en daarmee terugdringen van de uitstoot. Dit doen we onder de noemer ‘De Groene Koers’ en samen met brancheorganisaties Cumela en BMWT.

Maar op dit moment is er nog heel weinig materieel elektrisch of op waterstof beschikbaar. Beetje bij beetje zien we bijvoorbeeld elektrische graafmachines of hijskranen op de markt komen, maar het gaat niet heel snel. Het gaat daarom nog jaren duren voordat we grootschalig elektrisch materieel gaan zien. De overheid kan deze versnelling bijvoorbeeld aanjagen door met subsidies te komen om bestaand materieel versneld te kunnen afschrijven.

Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk kunnen in hun aanbestedingen ook nadrukkelijk vragen om duurzame methoden. Belangrijk daarbij is dat ze ook bereid zijn te betalen voor innovaties en investeringen, en niet alleen gunnen op laagste prijs. Een emissieloze generator kost bijvoorbeeld al acht keer zo veel als een dieselaangedreven generator.

Met ‘De Groene Koers’ willen we praktijk en beleid bij elkaar brengen en emissiereductie van materieel realistisch, haalbaar en betaalbaar maken. Ook met een efficiëntere bediening van machines en gebruik van schonere brandstoffen valt nog een hoop winst te behalen.

Er liggen daarnaast veel mogelijkheden in het optimaliseren van bouwlogistiek. Hiermee bedoel ik dat we met minder vervoersbewegingen van en naar de bouwplaats moeten. Dit kan zelfs zorgen voor tientallen procenten minder uitstoot.

Wij zetten de zeilen bij en gaan de komende maanden proefprojecten aanwijzen waar we emissiereductie kunnen behalen. En als minister van Veldhoven het Schone Lucht Akkoord serieus neemt, dan gaat ze er niet eenzijdig mee aan de slag, maar gaat ze in overleg met Bouwend Nederland, om onze inspanningen op dit gebied in lijn te brengen. Laten we er samen de schouders onder zetten!