Menselijke deuren en ramen

Artikel delen

Het thema van deze maand is kozijnen, ramen en deuren. Zo vanzelfsprekend dat ze er zijn. Een deur is een mogelijkheid om in of uit de gecreëerde ruimte te komen en een raam geeft verbinding van binnen naar buiten en andersom. Het zijn elementen die, al zolang er gebouwd wordt, bestaan. Ook in bouwwerken van dieren ontbreken ze niet.

Als we een link leggen met onszelf, met ons hoofd en hart, kennen we dat ook. Onze ogen en oren geven verbinding met de buitenwereld en door middel van ons spraakvermogen kunnen we naar buiten toe communiceren. Door middel van uw ogen, door te lezen wat ik schrijf, krijgt u een inkijk in mijn gedachtewereld. De figuurlijke ramen en deuren zijn zo belangrijk in het bouwproces. Communicatie is o zo belangrijk.

Hoe fijn is het als de architect een ontwerp maakt dat helemaal bij de opdrachtgever past en deze het idee geeft dat hij begrepen wordt. Hoe fijn is het als de constructeur een ontwerp voor de constructie weet te maken dat helemaal past in het ontwerp van de architect. Als vervolgens de bouwer iets neerzet wat helemaal is zoals de opdrachtgever dat voor ogen had, is de cirkel rond. Die bouwer moet daarvoor weer met zijn vele leveranciers en onderaannemers communiceren.

Vanaf het ontwerp van de architect gaat het communiceren vaak per tekening. In de vertaalslag van tekening naar uitvoering is inzicht in de techniek en regelgeving belangrijk, maar het allerbelangrijkste is om elkaar te verstaan. Dit is te ondervangen door een uitgebreid bestek of contract te maken. Echter het staat of valt of de partijen elkaar inderdaad goed begrijpen en niet aan eigen invulling en wishfull thinking doen. Door te praten kunnen zaken meer in de context geplaatst worden en is er een directe gedachten uitwisseling mogelijk.

Kantoormedewerker in geruit overhemd aan de telefoon terwijl hij naar zijn computerscherm kijkt.

Minder telefoneren

In de praktijk merk ik dat er vergeleken met een tiental jaren geleden minder getelefoneerd wordt. E-mail en Whatsapp hebben een groot gedeelte overgenomen. Die technieken waren er ook nog niet en het is gemakkelijker. Er kleeft wel een gevaar aan. Doordat er minder gepraat wordt, wordt de oefening om gedachten in gesproken woorden om te zetten ook niet meer geoefend. Mijn puber kinderen vinden het lastig om de telefoon op te pakken, of als de deurbel gaat te openen en een gesprek aan te gaan. Er ontstaat een belemmering omdat ze het lastig vinden om direct te reageren.

Ik zou iedereen die dit leest willen vragen om aan hetgeen hierboven staat aandacht te geven en zelf als voorbeeld te willen zijn. Telefoon pakken, gesprek voeren, gedachten snel ordenen en tegelijk denken en praten.

Wil je hier over verder praten dan ben je welkom in Lochem om dat kopje koffie te halen.