Miljoenennota: met alleen goede intenties komen we er niet!

Artikel delen

De Miljoenennota barst van de goede intenties. Die zouden optimistisch moeten stemmen. Toch maak ik me grote zorgen. Het kabinet wil investeren in infrastructuur en de woningmarkt, maar de centrale regie ontbreekt en de plannen zijn niet concreet genoeg. Ondertussen lopen de woningnood en het fileleed verder op en komt de grootschalige verduurzaming van Nederland onvoldoende van de grond.

Het kabinet laat zien de problematiek op de woningmarkt serieus te nemen met een impuls van 1 miljard euro. Dit bedrag is bedoeld om de woningbouw op complexe binnenstedelijke locaties in schaarstegebieden rendabel te maken, bij te dragen aan infrastructurele ontsluitingen en een kwalitatief goede leefomgeving. Wat ontbreekt zijn maatregelen die ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk snel meer bouwlocaties aangewezen worden. Bovendien moet de (lokale) regeldruk weggenomen worden. Het kabinet moet veel meer regie pakken om de woningnood te verlichten.

De plannen voor een investeringsfonds klinken veelbelovend. Ik vind het alleen erg teleurstellend dat er nog weer nader onderzoek nodig is en zo kostbare tijd verloren gaat. Er ligt immers een goede blauwdruk van het voormalige Fonds Economische Structuurversterking (FES). Pak nu door en investeer in de versterking van de economie; investeer in infrastructuur, verduurzaming, woningbouw en innovatie.
Ook bij het Klimaatakkoord mist de concrete uitwerking. Hoe gaan we alle doelstellingen halen? Daarnaast doet het kabinet er goed aan om deze doelstellingen te combineren met het klimaatbestendig inrichten van ons land. Dit met oog op het steeds extremere weer in Nederland.
De economische omstandigheden zijn nog nooit zo gunstig geweest. Door zelf de economische groei aan te jagen kan dit kabinet het spook van een dreigende nieuwe recessie verdrijven. Geef ondernemers duidelijkheid voor de komende jaren. Hierdoor gaan ondernemers, onder wie duizenden uit het midden- en kleinbedrijf, verder investeren in innovaties. Deze maken Nederland sterker, bereikbaarder en groener. Bovendien levert dit veel werk op, en houdt het consumentenbestedingen op peil.
Maar wat hebben we aan al deze plannen als we de stikstofimpasse niet doorbreken! Nederland komt tot stilstand, ruim 18.000 (bouw)projecten zijn getroffen. Als de impasse nog veel langer duurt, heeft dit grote gevolgen. Bedrijven kunnen omvallen met alle gevolgen van dien. Met een beetje pech zijn we straks een jaar verder voordat we door kunnen met de aanpak van de woningnood, het fileleed en de verduurzamingsopgave. En dat gaat iedere Nederlander merken. Het kabinet vindt dat gebiedsontwikkeling mogelijk moet blijven. Alle ogen zijn nu gericht op het advies van de commissie Remkes!