Multifunctioneel dak

Artikel delen

Het dak heeft lange tijd als belangrijkste functie het beschermen van de binnenruimte tegen weersinvloeden gehad. Daarnaast heeft het dak bij veel gebouwen een architectonische functie, zoals bij hellende en bolvormige daken. De laatste decennia wordt het dak echter steeds multifunctioneler.

Een multifunctioneel gebruik van het dak wordt met name gestimuleerd door een toenemend ruimtegebrek in stedelijke gebieden. Vooral de talrijke platte daken bieden mogelijkheden tot extra gebruiksruimte in de vaak overvolle steden. Denk aan parkeerdaken of daken met verblijfsruimte. Er zijn in Nederland zelfs daken waarop sportvelden zijn aangelegd. Maar de meeste aandacht gaat uit naar groene daken en daken met zonnepanelen.

De belangstelling voor groene daken neemt snel toe. Ze hebben ook veel voordelen, zoals verbetering van het welzijn (uitzicht op groen en verblijfsruimte) en bij grootschalige toepassing vermindering van hittestress. Ook de biodiversiteit neemt toe en er gaat een isolerende werking uit van groene daken. Verder kunnen we regenwater bufferen waardoor ons rioolstelsel wordt ontlast. Tot slot wordt de onderliggende dakbedekking tegen UV-straling en temperatuurswisselingen beschermd, waardoor deze langer meegaat.

Zonnepanelen

Je kunt ook zonnepanelen op daken plaatsen. Sterker nog: waarom weilanden volbouwen met zonneparken, als er nog zoveel ruimte is op platte daken? Nog fraaier is een combinatie van zonnepanelen met groene daken, omdat de temperatuur op die daken minder hoog oploopt. Hierdoor stijgt het rendement van de zonnepanelen op warme zomerdagen. En het brandgevaar neemt ook af.

Daken bieden dus ongekende mogelijkheden om de gebruiksmogelijkheden van onze schaarse ruimte te vergroten en tevens belangrijke milieuwinst te behalen. Overigens komt dan ook veilig werken om de hoek kijken. Want vallen van hoogte is nog steeds een belangrijke oorzaak van ongevallen in de bouw. Vandaar dat we naast multifunctionele daken in de komende tijd op BouwTotaal ook aandacht geven aan veiligheid.