‘Never waste a good crisis’

Artikel delen

De zin in de kop horen we in tijden van corona om de haverklap. Slechts weinigen weten dat de beroemde quote die wordt toegeschreven aan de Britse staatsman Winston Churchill eigenlijk is: Never let a good crisis go to waste. De Britse premier zou hem uitgesproken hebben in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog, terwijl er werd nagedacht over het oprichten van de Verenigde Naties.

Het is niet duidelijk of hij het echt gezegd heeft. Wat er mee bedoeld wordt is wel duidelijk. Een crisissituatie is bij uitstek de kans om dingen gedaan te krijgen die voorheen niet mogelijk of moeilijk leken. Voor ons in de bouwwereld liggen er ook kansen die nu verzilverd kunnen worden.

Corona trekt momenteel diepe sporen in het Nederlandse economische landschap. De bouw lijkt hier op het eerste gezicht de dans te ontspringen. De argeloze omstander ziet bouwkranen draaien, betonmolens malen en een drukte van belang op bouw- en infrawerken. Niets is minder waar. De bouw draait op vergunningen die al tijden geleden zijn verleend en opdrachten die eerder werden verstrekt. Onze sector heeft nu eenmaal lange doorlooptijden. Het echte probleem staat ons, als we nu niks doen, nog te wachten. Veel opdrachtgevers zijn immers huiverachtig geworden door corona, werk wordt uitgesteld of afgelast en consumenten krijgen ook koudwatervrees.

De EIB bracht in april dan ook een zwart scenario naar buiten; bij ongewijzigd beleid gaan in de bouw- en infra maar liefst 40.000 banen verloren gaan en krimpen we in de komende twee jaar met 15 procent. Let op de woorden ‘bij ongewijzigd beleid’. Laten we deze crisis niet verspillen en het beleid zo wijzigen dat we ook uit deze crisis zo sterk als kan tevoorschijn komen.

Een kans is de energietransitie. Wat is het geval? De bouw- en infra is een basissector van de economie met een groot multiplier effect. Onlangs berekende de FIEC, de club van samenwerkende Europese brancheorganisaties in de bouw, dat elke euro die in de bouw wordt geïnvesteerd leidt tot wel 2,9 euro aan extra economische activiteit. Bovendien toont onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat een euro die in onze bedrijfstak wordt gestoken nauwelijks weglekt naar het buitenland. Echt waar voor je geld dus!

Om die reden pleit ik namens Bouwend Nederland voor een stevig investeringspakket met Prinsjesdag. Investeringen zijn dé manier om uit de crisis te komen. De overheid moet hierin het voortouw nemen. Eén van de maatregelen die wij bepleiten is een verlaging van het BTW-tarief op onderhoud renovatie en verduurzamingswerkzaamheden. Deze maatregel lokt investeringen uit en heeft in de vorige crisis zijn nut bewezen. Laat ook uit deze crisis iets moois ontstaan; laat onze gebouwde omgeving sneller duurzaam worden.