Nieuwe woning-APK NEN 8025 op komst

Artikel delen

Voor de veiligheid van woninginstallaties werd in 2005 mede door brancheorganisatie UNETO-VNI de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8025 ontwikkeld en geïntroduceerd als ‘Woning-APK’. Deze NTA wordt momenteel geactualiseerd en tot een nationale NEN-norm omgevormd. NEN en brancheorganisaties TVVL en UNETO-VNI werken samen aan deze omzetting.

Een steeds groter deel van de bestaande woningvoorraad in ons land vertoont installatietechnische gebreken. Om schade, ongevallen en letsel ten gevolge daarvan te voorkomen, riep UNETO-VNI voorjaar 2017 de Tweede Kamer op een verplichte ‘Woning-APK’ in te stellen. De installateurskoepel ontwikkelt hiervoor samen met TVVL (kennispartner in de technologiesector) en andere belanghebbende marktpartijen en organisaties de nieuwe norm NEN 8025. Deze norm richt zich op de periodieke inspectie van de installatietechniek in bestaande woningen.

NTA 8025

Basis van de nieuwe norm vormt de NTA 8025. Hieronder vallen de:

  • Elektrische installatie en apparatuur, zoals versterkers, CAI, data, telefoon, videonetten, bewakingsinstallaties en domotica, alsmede snoeren, verdeeldozen en driewegstekkers en alles waarbij elektrische energie wordt toegepast.
  • Gasinstallatie en niet vast aangesloten gasapparatuur met slangen, afsluiters, koppelingen en veiligheidsvoorzieningen, zoals schermen en standaards.
  • Leidingwaterinstallatie en voorzieningen voor gebruik leidingwater, zoals wasmachines, tuinsproeiers en dergelijke, inclusief slangen en koppelingen.

De NTA omschrijft onder meer het maatschappelijk aanvaardbare minimale veiligheidsniveau en een methode om de frequentie voor beoordelen te bepalen. Actualisatie van de NTA is nodig, gezien nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en een dichtere gebouwschil. Ook gewijzigde wet- en regelgeving speelt mee, alsmede het feit dat installaties steeds complexer en hierdoor storings- of afstellingsgevoeliger worden. Daarnaast neemt het toezicht verder af, waarvoor de markt invulling moet geven. En de marktvraag is aan het veranderen, onder meer door meer aandacht voor ventilatie en energieverbruik.

Ontwikkeling norm

De nieuwe norm sluit aan bij de zorgplicht vanuit Bouwbesluit 2012. Daarin staat onder artikel 1.16 Zorgplicht onder meer dat ‘bij of krachtens de wet aanwezige installatie adequaat wordt beheerd, onderhouden en gecontroleerd’. De gebouweigenaar heeft dus een plicht tot inspectie en onderhoud van de installatietechniek.
Het doel is een integrale inspectiemethode vast te leggen voor de elektrotechnische-, gas- en waterinstallatie, inclusief rookgasafvoer en ventilatie, die binnen gemiddeld 1,5 uur per woning uitgevoerd kan worden. Dat is mogelijk doordat de inspectie – net zoals bij de APK voor auto’s – alleen gericht is op veiligheid en dus niet op de goede werking! Het streven is om in april 2018 de nieuwe norm te publiceren voor de openbare commentaarronde.