Noord-Brabant wederom de duurzaamste

Artikel delen

Sinds 2016 analyseert het Aanbestedingsinstituut, in opdracht van Bouwend Nederland, alle openbare aanbestedingen en kijkt in hoeverre duurzaamheid een belangrijk gunningscriterium is. Ondanks de hoge ambities speelde duurzaamheid in 2019 bij slechts 35,2% van de openbare aanbestedingen een rol in de gunning. In 64,8% werden géén duurzame gunningscriteria toegepast! Gelukkig zijn er ook uitzonderingen. Op 12 oktober publiceerde het Aanbestedingsinstituut voor de tweede keer de Top 25 van opdrachtgevers die wel zwaar gunnen op duurzaamheid. Benieuwd wat de opvallende verschillen met vorig jaar zijn?

Voordat ik daar verder op in ga wil ik de provincie Noord-Brabant en in het bijzonder gedeputeerde Christophe van der Maat van harte feliciteren. Voor de twee keer voeren zij de Top 25 aan. En dit keer steken ze met kop en schouders boven de rest uit. Van de acht openbare aanbestedingen gunden zij er maar liefst vijf met de zwaarste duurzame gunningscriteria. Hiermee prikkel je bouwers pas echt om duurzame oplossingen aan te bieden.

De gemeente Venlo is dit jaar vier plekken gestegen en staat op een mooie tweede plek. Zij pasten bij zeven van de acht geregistreerde aanbestedingen duurzame gunningscriteria toe, waarvan vier in de hoogste categorieën. Omdat bij de nummers één en twee in een substantieel deel van de aanbestedingen duurzaamheid een serieuze rol speelt in de gunning, kregen zij het maximale aantal van vijf sterren.

Ook Rijkswaterstaat kreeg met vier sterren een mooie podiumplaats. Zij zijn vijf plekken gestegen naar de derde plek. Bij ruim 30% van de 63 aanbestedingen speelde duurzaamheid een grote rol. Er staan dit jaar ook tien nieuwkomers op de lijst. De grootste stijger is de gemeente Vlaardingen. Deze gemeente klom van positie 36 naar acht en blonk op duurzaamheidsgebied vooral uit bij de bestekken voor integraal groenonderhoud en gebouwenbeheer.

Ik wil alle partijen op deze lijst feliciteren en bedanken dat jullie bedrijven de kans geven om zich met duurzaamheid echt te onderscheiden! Jullie stellen ondernemers de juiste vragen die hen in staat stellen om jullie duurzame wensen in te vullen met slimme innovaties.

Ik roep andere opdrachtgevers op hier een voorbeeld aan te nemen, en al in een vroeg stadium de samenwerking te zoeken met de markt. Geef duurzaamheidscriteria in aanbestedingen zo vorm dat zij echt uitgedaagd wordt om duurzamer te bouwen. En laat deze criteria zo zwaar meewegen dat bedrijven uitgedaagd worden om verder te innoveren en zich hiermee echt kunnen onderscheiden in de markt.
De volledige lijst is terug te vinden op bouwendnederland.nl/top25. Wilt u volgend jaar (hoger) op de lijst staan, maar weet u niet goed hoe u dat aanpakt? Het Aanbestedingsinstituut helpt u graag op weg. Stuur hiervoor een e-mail naar info@aanbestedingsinstituut.nl, en de aanbestedingsexperts nemen contact met u op.