Open deuren

Artikel delen

Om maar met de deur in huis te vallen: test u uw brandmeldinstallatie regelmatig? En als u die niet heeft, test u dan uw rookmelders thuis? Hè bah… dan wordt je weer op je verantwoordelijkheden gewezen. Daar hebben we toch geen zin in?

Ik begrijp dat wel. We kennen alle goede adviezen wel. Tijdens brandpreventieweek, altijd na het ingaan van de wintertijd, zet de media weer alle deuren open:

  • Open deur 1: plaats rookmelders of controleer of de batterij die er in zit nog wel functioneert.
  • Open deur 2: zorg voor een evacuatieplan dat je ook regelmatig test met je gezin
  • Open deur 3: brandblussers, blusdekens, pas op met kaarsen, et cetera.

Eigenlijk is een opsomming van alle tips niet nodig. U weet het zelf wel. Tot vervelens toe wordt u herinnerd aan wat u moet doen om brand te voorkomen.

Wennen aan autogordel

Het is zoiets als dat we vroeger met de autogordels hebben meegemaakt. Dat autogordels levens konden redden is al sinds 1971 bekend. Maar zo’n onhandig ding in je heupen of voor je borst werd niet massaal, vanuit veiligheidsoogpunt, geadoreerd. Het werd dus ook niet geadopteerd. Het duurde nog vier jaar voordat de autogordel in elke nieuwe auto verplicht werd. En het duurde maar liefst eenentwintig jaar voordat de gordel op de achterbank werd verplicht.
Bij alles wat de overheid ons gebied, schieten we in een soort ‘betuttelings-modus’. We vinden dat de overheid zich niet overal mee moet bemoeien. In het bedrijfsleven klagen we snel over alle kosten die nieuwe wetgeving met zich meebrengt. Onlangs moesten we op ons hoofdkantoor én een nieuwe brandmeldinstallatie én –gechargeerd- om de paar meter nieuwe slow whoops laten installeren. Bij het zien van de offerte was het eerste woord wat mij te binnen schoot: ‘onzin’. Dat kwam ook waarschijnlijk door de hoogte van investering enne… alsof we nu niet veilig werkten?
Nu, inmiddels bijna weer een half jaar later, de factuur al lang voldaan hebbende, heb ik alleen nog maar ergernis aan de plafondplaten in de gangen die niet netjes door onze installateur zijn teruggelegd. Uiteraard ben ik blij dat we weer aan wet- en regelgeving voldoen. Dat we bij een inspectie trots kunnen laten zien dat het bij ons allemaal goed voor elkaar is! Toch?

Ik realiseer me dat we niet recent een brandmeldinstallatietest hebben gehouden. De laatste test was tijdens de installatie van de slow whoops. En die test was aangekondigd. Ieder bleef gewoon doorwerken. Met de gedachte dat een gebouw zo veilig is als de gebruikers zal ik binnenkort maar eens de proef op de som nemen en een brandmeldtestje gaan houden… onaangekondigd.