Per 1 januari 2021 nieuw Energielabel

Artikel delen

Bij oplevering van een nieuw gebouw vanaf 1 januari 2021, wordt het energielabel geregistreerd op basis van de laatste versie van de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’. Het label bij oplevering is gebaseerd op een detailopname. Op het energielabel komt in ieder geval de energielabelletter en het primair fossiel energiegebruik in kWh/m2 per jaar te staan.

Ook energielabels voor nieuwbouw die vanaf 1 januari 2021 wordt opgeleverd, maar waarvan de vergunningaanvraag nog met een EPC-berekening is ingediend, zullen op basis van de NTA 8800 worden opgesteld. RVO laat inzichtelijk maken welke onderdelen vanuit de EPC-berekening op basis van de NEN 7120 gebruikt kunnen worden voor de berekening op basis van de NTA 8800 en welke gegevens aangevuld moeten worden. Dit betreft zowel nieuwbouw woningen als nieuwbouw utiliteitbouw.
Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal RVO, indien nodig, een aangepaste versie van het opnameformulier/protocol laten maken. Hierin staat dan duidelijk vermeld welke invoer aanvullend nodig is voor NTA 8800 ten opzichte van NEN 7120. Dit moet een duidelijk overzicht van de aanvullend benodigde informatie opleveren. De verwachting is dat RVO deze informatie in mei 2020 beschikbaar heeft.

Publicatie NTA 8800:2020

Er is nog meer nieuws in relatie tot NTA 8800, de nieuwe bepalingsmethode voor de BENG-eisen die vanaf 1 januari 2021 gaan gelden. In afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert NEN een nieuwe versie van NTA 8800. NTA 8800:2020 wordt gepubliceerd op het moment dat geattesteerde software beschikbaar is voor de markt.
NTA 8800:2020 omvat NTA 8800:2019-06 en de laatste stand van zaken van het interpretatiedocument dat aansluit bij de geattesteerde software. NTA 8800:2020 wordt aangewezen in de bouwregelgeving en treedt in werking op 1 januari 2021.
In lijn met een nieuwe publicatie van NTA 8800 worden na attestering van de software ook nieuwe versies van de opnameprotocollen inclusief interpretatie- en wijzigingsbladen gepubliceerd door ISSO. Voor BRL 9500 en BRL 9501, zoals vastgesteld op 28 november 2019, worden door InstallQ wijzigingsbladen gepubliceerd die verwijzen naar nieuwe publicaties van NTA 8800 en de opnameprotocollen. De BRL-en incl. wijzigingsbladen zullen eveneens worden aangewezen in de bouwregelgeving per 1 januari 2021.

Voor informatie over het Stelsel EPG zie de website www.gebouwenergieprestatie.nl.