Prefab, puzzel of bouwpakket

Artikel delen

Met prefab beperk ik mij tot het casco van een gebouw, woning of utiliteitsbouw. Prefab is ‘a way of life’. Prefab is samenwerken en holistisch denken. Ik leg dat uit.

Casco

Een casco is een samenstel van verschillende constructieve elementen; vloeren, wanden, kolommen en soms ook trappen en balkons. En zo mogelijk nog in verschillende materialen. Je kunt, als bouwer, er voor kiezen om deze elementen afzonderlijk te laten engineeren en produceren. De diverse tekensoftware van de verschillende producenten levert een puzzel op waarvan de stukjes nog passend aan elkaar moeten worden gelegd. De vraag is of je als bouwer daar tijd en energie in wilt steken? Daarom is samenwerken belangrijk.

Samenwerken

Een samenwerking begint bij het idee om samen iets te bouwen. Bij het schetsontwerp is belangrijk om te kijken hoe in de bouwfase de stukjes in elkaar gaan passen. Daar komt het holistische principe om de hoek kijken. Het gebouw is één geheel bestaande uit verschillende onderdelen.

Dat scannen van een schetsontwerp om te zoeken naar de meest praktische oplossing is specialistenwerk. Het zijn vaak details die maken of het een puzzel wordt of een bouwpakket. Belangrijk is om vanaf het eerste contact met de hoofdconstructeur goed te benoemen wat werk is voor de leverancier en wat bij de hoofdconstructeur hoort. Dat kan dubbel werk en dus kosten voorkomen. Een goede voorbereiding met de installateur levert daarnaast later in het traject een voordeel op bij het verder ontwerpen van het gebouw.

Regisseur

In het bouwproces ontstaat er een nieuwe functie. Namelijk die van regisseur. Een verbinder pure sang. Hier komen de lijnen van de opdrachtgever, bouwer, architect, hoofdconstructeur en installateur samen. Samen wordt er gewerkt aan het bouwpakket dat op de bouwplaats geassembleerd kan worden. Is dit goed gebeurd dan is het in elkaar zetten van een casco een eenvoudig werk. Fouten zijn er al uitgehaald tijdens het voorbereidingsproces. Het maakt dan ook niet uit of het één woning is of een hele wijk.

Persoonlijke noot: na meer dan 30 jaar ervaring in vloeren en wanden is het scannen van een schetsontwerp het mooiste werk van alles dat ik in de bouw gezien heb. Je bent scheppend bezig om dingen beter te maken. Heb je het verlangen om hierover verder door te praten dan nodig ik je uit om in Lochem een kop koffie te komen drinken. Door samen te sparren aan tafel worden de mooiste oplossingen bedacht. Ik hoor het wel.