Snijden

Artikel delen

Het huidige nog net zittende kabinet is trots op wat er is bereikt. Nederland uit de put gehaald en kijk eens waar we nu staan. Het valt niet te ontkennen dat we stijl omhoog klimmen nu. Toch waren velen not amused toen er enkele jaren geleden in het dal van de crisis fors werd gesneden, omdat we braaf binnen de Europese richtlijnen wilden blijven opereren. Naar mijn smaak werd er toen zoals zo vaak bij zwaar weer rigoureus en met weinig gevoel voor nuance in kosten gesneden, maar ook in investeringen. En dat terwijl die investeringen hard nodig waren om ons er weer uit te trekken. De vaststelling is nu dat we het goed doen, maar hoeveel beter hadden we er nu voorgestaan als we toen wel hadden geïnvesteerd.

Snijden laat littekens na. Er zijn veel zaken die je snel de nek kunt omdraaien, maar niet snel kunt herstellen. Dat kan dus tot kapitaalvernietiging leiden. En de verwarring kosten versus investeringen is al helemaal ronduit fnuikend. Snijden in investeringen is zo ongeveer het om zeep helpen van je toekomstperspectief.
Het onderwijs is daarvan een uitstekend voorbeeld. De toekomst van de BV Nederland avant la lettre. Daar is zwaar in gesneden en ik kan u zeggen dat ik daarvan op de werkvloer veel last heb ondervonden. Dat heeft met zekerheid fors invloed gehad op de kwaliteit van het onderwijs.

De bouw is een ander mooi voorbeeld. Door personeelsgebrek zijn we sinds 2016 van een te kort aan werk omgeslagen naar een te kort aan uitvoerend personeel. Binnen een jaar! Daar hebben we nu allemaal enorm last van. We halen de woningbouwprogramma’s niet, bouwopdrachtgevers moeten een jaar geduld hebben, de prijzen stijgen snel, we kunnen de heipalen niet snel leveren, et cetera.
Hoe zou dat zijn geweest als de overheid ook in crisistijd gewoon wel zou hebben geïnvesteerd in bijvoorbeeld isolatie-, respectievelijk energieprogramma’s, innovatie programma’s, maar ook gewoon anticyclisch in de eigen gebouwenvoorraad, et cetera. Dan hadden we nu minder energie verbruikt, waren we wat verder met industrialisatie geweest en hadden we vooral een groep mensen binnen de bouw aan het werk gehouden die nu tijdens de magere jaren zijn uitgestroomd. Dan hadden we nu meer capaciteit gehad om al die mooie bouwprogramma’s van nu sneller en tegen lagere prijzen te verwezenlijken. Überhaupt te verwezenlijken, want er worden nu zelfs al plannen afgeblazen….

Was het achteraf nu wel of geen goed idee om te snijden. U mag het zeggen, mijn mening is duidelijk. En dat heb ik niet pas achteraf bedacht.