Stikstof, hoe lang nog?

Artikel delen

De bouw en infra heeft aan aandacht geen gebrek. Veel punten waar ik aandacht voor heb gevraagd zijn in de Prinsjesdagplannen opgepakt. Dit kabinet trekt ruimhartig de portemonnee en dat is geen weggegooid geld. De bouw en infra is al jaren een trekpaard van de Nederlandse economie. Elke euro die wordt geïnvesteerd in onze sector levert tot wel bijna drie euro aan extra investeringen op! Het is dus een shortcut uit de coronacrisis en zorgt er bovendien voor dat we onze vakmensen aan de slag kunnen houden.

Woningbouw

De afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters is weer een drempel minder op de woningmarkt en maakt een huis weer een klein beetje beter bereikbaar voor jonge mensen. Verder trekt het kabinet geld uit voor de plannen van bouwende woningcorporaties en wordt er een garantiefonds opgetuigd voor de woningbouw zodat ontwikkelaars en bouwers sneller aan de slag kunnen. Stuk voor stuk goede maatregelen. Maar wat mij betreft wordt de verhuurdersheffing verder verlaagd, zodat woningbouwcorporaties nog meer woningen kunnen ontwikkelen en mensen korter op de wachtlijst staan. Om diezelfde reden ben ik voor de verruiming van startersleningen. Het helpt die toetreders sneller een huis te vinden.

Infrastructuur

Ook voor de infrastructuur heeft het kabinet verstandige maatregelen aangekondigd. Voor een kleine twee miljard euro wordt werk versneld op de markt gezet of wordt binnen een opdracht werk naar voren gehaald. Hiervan landt 1,4 miljard bij de infrasector. Bouwend Nederland heeft eendrachtig met grote landelijke publieke opdrachtgevers samengewerkt om dit mooie resultaat voor elkaar te boksen. Daar ben ik trots op. Ook verstandig is het extra geld dat voor gemeentes wordt uitgetrokken. Hard nodig want de coronacrisis trekt een zware wissel op de gemeentekas. Het onderhoud van de lokale infrastructuur is daarvan het slachtoffer. Uit een enquête van EenVandaag bleek dat 40 procent van de gemeentes overweegt om op die infrastructuur te bezuinigen. Maar meer geld is nodig om de lokale wegen, bruggen, fietspaden weer in topconditie te brengen. Om weglekken naar andere zaken te voorkomen zou dat extra geld geoormerkt moeten worden voor de lokale infrastructuur.

Stikstof

De donkere wolk die echter aan de hemel blijft hangen is het stikstofprobleem. Ondanks alle mooie woorden is er door dit kabinet nog steeds geen geloofwaardig pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot fors te verminderen. En dat is keihard nodig. Met geld en goede intenties redden we het niet. Projecten moeten immers vergund kunnen worden en daar is stikstofruimte voor nodig. Dus kabinet, zet ook die laatste stappen en loop niet weg voor die maatregelen die genomen moeten worden. Versterk de natuur en pak de uitstoot aan daar waar ze wordt veroorzaakt! Dan nemen wij de economie weer als vanouds op sleeptouw!