Stress

Artikel delen

Mensen kunnen flink piekeren en zwart-wit denken ligt dan op de loer. Ik kom dat dagelijks tegen op de socials, met name op twitter. Wat een uitgesproken voor- of tegenstanders kun je toch hebben bij onderwerpen als vaccinatie, stikstof of het klimaat. Believers en Unbelievers. Vrij vertaald zou dat gelovigen en ongelovigen inhouden, dus ik houd het maar liever bij de Engelse versie.

Arap JohnWat ik nogal opmerkelijk vind is dat als de overheid met wetgeving komt, de unbelieve-geluiden, van de tegenstanders zeg maar, langzaamaan stiller worden. Persoonlijk vind ik een prachtvoorbeeld de invoering van de autogordelplicht in 1975. Ja, alleen voor de voorstoelen. Achterin gold deze plicht pas vanaf 1991. Nu ben ik van een leeftijd dat ik me het aanvankelijke verzet nog kan herinneren. Belachelijk, ga die rotdingen toch niet omdoen en meer van dat soort repliek. Ondertussen is het doodnormaal, sorry voor het woord, dat we autogordels dragen.

Terug naar het zwart wit denken en dan over het klimaat. De opwarming van de aarde zorgt steeds vaker voor klimaatstress. Zo vertelde onlangs een heuse klimaatpsycholoog op een commerciële tv-zender dat mensen verdrietig en boos worden van bijvoorbeeld omgekeerde vlaggen. Of kamerleden die problemen bagatelliseren. Of daar heb je ‘m weer… mensen die op Twitter of nog erger Facebook ontkennen dat er überhaupt een klimaatcrisis is.

Klimaatstress

Dat veel meer mensen zich zorgen maken, bleek eerder ook uit een onderzoek van het CBS. ‘Driekwart van de bevolking maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties’, stond daarin beschreven. Het blijkt dat vooral jonge mensen emotionele reacties op klimaatverandering hebben. Een ander onderzoek in 32 landen toont aan dat bijna de helft van de deelnemers zich veel of extreem veel zorgen maakt over klimaatverandering. Opvallend aan dit onderzoek waren de grote verschillen tussen landen: terwijl in Spanje bijna 78% zich (extreem) veel zorgen maakt, was dit in Rusland nog geen 10%.

Je kan er stress van krijgen. Klimaatstress. Daarom verbaast het me dat er eerst wetgeving moet komen wil men luchtdicht, gasloos, energiezuinig en brandveilig bouwen.

Groene daken

Regenwater infiltreren wordt steeds meer verplicht in Nederland. Tenminste bij nieuwbouw en bij verbouw…. Het is steeds vaker een vereiste voor het verkrijgen van een bouwvergunning om het hemelwater los te koppelen van de gemeentelijke afvoer. En waarom zou je het niet doen? Het is een kleine ingreep, maar veel beter voor de natuur. Anders is het met groendaken. Deze dragen bij aan voorkomen van hittestress, zijn waterbuffers en veelal leveren ze ook een bijdrage aan vergroening van stedelijke gebieden. Maar wie bouwt er nou een dak met dakbelasting van 40-100 kg/m2? Daar zal toch eerst weer wetgeving aan te pas moeten komen, vrees ik.

Ik kan me voorstellen dat groene daken brandgevaar remmen. Ik moest daaraan denken toen ik een mooi artikel tegen kwam dat ging over bosbrandgevaar op de Veluwe. De bosbes schijnt een echte vuurremmer te zijn. Klimaatslim noemden ze dat.

Arap-John Tigchelaar
Algemeen Directeur Transferro BV