Toename energielabel C kantoren te traag

Artikel delen

Kantoren moeten vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Die verplichting is een afspraak in het Energieakkoord uit 2013. Uit onderzoek blijkt dat te weinig kantoren hieraan voldoen en dat het aantal dat aan de eisen voldoet te langzaam stijgt.

Volgens de laatste schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn er ongeveer 65.000 kantoren die moeten voldoen aan de verplichting voor energielabel C (alleen kantoorfunctie, niet gebouwen met gecombineerde functies). In totaal telt Nederland zo’n 100.000 kantoren. Kleine kantoren en monumenten zijn uitgesloten van deze verplichting. Als we van deze getallen uitgaan, heeft nu 38% van de energielabel-C-plichtige kantoren een groen label van C of beter en voldoet daarmee aan de verplichting. Het aantal energielabel C-plichtige kantoren met een groen label neemt sinds 2017 met 8 procent wel toe, maar te langzaam. Wanneer dit tempo niet versnelt, voldoen in 2023 lang niet alle kantoren aan de verplichting.

Ruim 60% voldoet nog niet

Naast de 38% van de kantoren met label C of beter, heeft 12% (zo’n 7.500) een geregistreerd label D of slechter. Voor 50% van de kantorenvoorraad is nog geen label geregistreerd. Het aandeel rode labels (label D-G) is in de afgelopen jaren veel minder hard gestegen dan het aandeel groene labels (label A-C). Kantoren waarvoor een label wordt geregistreerd, voldoen dus vaak al aan de label-C-verplichting.
Er is voor 50% van de kantoren nog geen energielabel geregistreerd. Na registratie van het label zal een deel hiervan waarschijnlijk wel aan de verplichting voldoen. Onbekend is hoe groot dat aandeel is. De energielabel C-plichtige kantoren zonder geregistreerd label of met een rood label voldoen op dit moment nog niet aan de eisen. Dat betreft ruim 60% van de kantoren.

Financiële middelen voor handhaving

Volgens de wet mag een kantoor dat onder de energielabel C-plicht valt, maar daaraan niet voldoet, per 1 januari 2023 niet meer worden gebruikt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelde recentelijk extra financiële middelen beschikbaar aan gemeenten voor de handhaving van de wet. In een komende communicatiecampagne attendeert BZK de kantooreigenaren en -gebruikers op de energielabel C-plicht.