Vehikels

Artikel delen

Het nieuwe kabinet heeft de klimaatafspraken van Parijs omarmd. Dat betekent dat ook voor onze branche de komende jaren verduurzaming één van de hot topics zal zijn. Doelstellingen voor een nieuw klimaat- en energieakkoord zijn in de maak en daarna moet er echt heel veel gaan gebeuren. Nu al staat vast dat tot 2050 de gehele bestaande woningvoorraad moet worden verduurzaamd. Dan hebben we het wel over zeven miljoen woningen!

Onze woningen zijn en worden vehikels voor de verduurzaming. Een voorbeeld. De daken van veel woningen kunnen potentiële dragers van zonnepanelen worden. We zien ook dat zonne-energie onder particulieren een enorme vlucht heeft genomen. De innovatie gaat hard en maakt het ook aantrekkelijk.

De nieuwste vindingen zijn al bijna niet meer als zonnepaneel te herkennen. Wat te denken van de dakpan met ingebouwd zonnepaneel of het doorzichtige zonnepaneel met design uitstraling. Ook zijn er inmiddels gevels die zonne-energie kunnen opwekken. Of wat te denken van het glasgebruik. Isolatieglas draagt bij aan vermindering van het energieverbruik in gebouwen. En aan het eind van de levensduur kan dat glas gewoon worden gerecycled.

Vernieuwingen en innovaties worden bij ons op de voet gevolgd. En er zijn naast verduurzaming van de bestaande woon- en kantorenvoorraad natuurlijk ook andere noodzakelijke stappen. Als wij praten over hernieuwbare energie dan zien we bijvoorbeeld ook een toekomst in de grootschalige aanpak, bijvoorbeeld via windenergie. Dat laat onverlet dat we per direct veel grootschaliger moeten inzetten op het isoleren van de bestaande woningvoorraad. Dat is een klus die sowieso moet worden geklaard.

Als branche kunnen we de komende jaren op talloze manieren een bijdrage leveren aan de verduurzaming. In de bestaande woningvoorraad en ook in de nieuwbouw. Als branche bieden wij een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming. Gezien de afspraken die het nieuwe kabinet heeft gemaakt, verwacht ik dat onze bijdrage de komende jaren alleen nog maar groter zal worden.