Veiligheid is topprioriteit

Artikel delen

Veiligheid is en blijft topprioriteit in de bouw en infra. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Vandaar dat wij als branchevereniging uitgebreid stilstaan bij veiligheid. We doen dat niet eenmalig. We doen dat altijd, elke werkdag weer. Onze ambitie is dat alle mensen in onze mooie sector ’s avonds weer veilig thuis zijn.

Sinds een halfjaar hebben wij vanuit Bouwend Nederland de campagne Bewust Veilig iedere dag gestart. Hiermee willen we onze leden helpen veiligheid in hun bedrijf permanent op de kaart te zetten. Veiligheid is namelijk een onderwerp dat nooit mag en kan worden vergeten. Een kleine onachtzaamheid kan grote gevolgen hebben, zeker op een bouwplaats.

Nadenken over veiligheid op de bouwplaats begint al in een vroeg stadium. Risico’s bij de uitvoering kunnen worden voorkomen als veiligheid in de ontwerpfase op de agenda staat. Dat betekent dat opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk hierover moeten nadenken. Dat kan ook gevolgen hebben voor de kosten. Als in het ontwerp goed is nagedacht over veiligheid, is te voorkomen dat tijdens de bouw allerlei kostbare maatregelen moeten worden genomen om aan veiligheidsvoorschriften te voldoen. Ik zie gelukkig dat steeds meer opdrachtgevers en aannemers hierin gezamenlijk optrekken.

Veiligheid op de bouwplaats is een breed begrip. Naast veilig werken schaar ik daar ook constructieve veiligheid, omgevingsveiligheid en brandveiligheid onder. Bij het eerste hoeven we alleen al aan de parkeergarage in Eindhoven te denken om voor te kunnen stellen wat voor gevolgen dat kan hebben. Gelukkig zijn daar geen slachtoffers gevallen. Het voorval is zo ernstig dat wij als bouwsector wel gezamenlijk maatregelen nemen om dit soort incidenten te voorkomen. We doen dat met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in de hand.
Met grote branden, zoals die onlangs in de Parijse Notre Dame of de Grenfell Tower in Londen in 2017, hebben wij in Nederland gelukkig geen ervaringen. Dat betekent niet dat we ook daar niet alert moeten zijn. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is en blijft om in de ontwerpfase altijd alle aspecten rondom veiligheid onder de loep te nemen. Alleen in gezamenlijkheid beperken we de risico’s.