Verplichte certificering cv-installateurs uitgesteld

Artikel delen

De certificering voor installateurs van verwarming wordt naar verwachting pas in 2021 echt verplicht. In het overgangsjaar 2020 krijgen installateurs de tijd om aan de strengere eisen te voldoen. Vanaf 2021 zijn bedrijven die niet over een certificaat beschikken echt in overtreding.

Branchevereniging Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI) ging ervan uit dat de regeling nog dit jaar van kracht zou worden. De politiek heeft echter meer tijd nodig om de knoop over de certificeringsregeling door te hakken. De politiek, aangevoerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft dit hele jaar nog nodig om de regels te verankeren in het Bouwbesluit, en goed na te denken over de uitvoering en controle. Ook de kosten van de certificering vormen nog een heet hangijzer. Begin 2021 moeten alle CV-bedrijven zijn gecertificeerd.

Dit voorjaar behandelt de Tweede Kamer een aanpassing van de Woningwet waarin de wettelijke certificering wordt opgenomen. Komend najaar staat behandeling in de Eerste Kamer gepland. Als de Tweede en Eerste Kamer in meerderheid akkoord gaan, wordt de wettelijke regeling, als onderdeel van een aanpassing van de Woningwet, eind van dit jaar verankerd in het Bouwbesluit. Dan gaat een overgangsjaar in, waarin bedrijven de tijd krijgen om te kunnen voldoen aan de nieuwe spelregels. Hierbij moet men denken aan het administratief borgen van werkzaamheden aan gastoestellen, het aantoonbaar maken van vakmanschap van monteurs. Hiermee is de wettelijke regeling voor installateurs die werken aan gasinstallaties nu al twee jaar vertraagd.

Praktijkexamen voor 34.000 monteurs

Techniek Nederland gaat ervan uit dat het merendeel van de monteurs nu al over het vereiste niveau beschikt. Toch moeten alle 34.000 monteurs die werkzaam zijn in de verwarmingstechniek slagen voor een praktijkexamen. Monteurs kunnen straks met een online-toets zelf beoordelen of ze bijscholing nodig hebben. Daarna volgt een online theorietoets die toegang geeft tot het praktijkexamen. De verwachting is dat tussen de 1.500 en 4.500 monteurs met een opleiding op niveau 2 of lager bijscholing nodig hebben om aan de eisen te voldoen.
De wettelijke certificering komt voort uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels uit november 2015. De Onderzoeksraad constateerde dat de bestaande kwaliteitslabels, zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen, te weinig garantie boden voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud.