Vier Wkb-instrumenten toegelaten

Artikel delen

Vanuit de Regiegroep Kwaliteitsborging is als één van de spelregels vastgesteld dat bij proefprojecten alleen instrumenten voor kwaliteitsborging mogen worden toegepast die voldoen aan de nu bekende wettelijke eisen. De Regiegroep heeft hiervoor een onafhankelijke toetsingscommissie ingesteld die vier potentiële instrumenten voor kwaliteitsborging heeft getoetst aan het wettelijke kader.

Het resultaat is dat de volgende instrumenten kunnen worden toegepast in proefprojecten:

  • KiK (KOMO, zie ook het bericht hierna)
  • Technical Inspection Service (TIS)
  • Verbeterde Kwaliteitsborging (SWK)
  • Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI)

Het gaat om een voorlopige toelating die geldig is tot aan de ingangsdatum van de Wkb: 1 januari 2021.

KiK

Het KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK) is één van vier instrumenten die is toegelaten voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). KiK is geschikt voor alle soorten bouwwerken en gevolgklassen. De Toetsingscommissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties oordeelde op 17 december 2019 dat KiK voldoet aan de eisen die gelden voor kwaliteitsborgingsinstrumenten in relatie tot de Wkb. De KiK-tool is naast voor de kwaliteitsborger ook beschikbaar voor elke partij uit de bouwketen die aan de slag wil met de nieuwe wetgeving in proefprojecten.

Proefprojecten

De Wkb verplicht de bouw en infra om vanaf 1 januari 2021 in bouwprojecten met gevolgklasse 1 gebruik te maken van een onafhankelijke kwaliteitsborger en een toegestaan instrument. De urgentie om Wbk-ervaring op te doen is duidelijk voelbaar in de markt. Om alvast te oefenen met de nieuwe systematiek kunnen kwaliteitsborgers, bouwers, ontwikkelaars/voorschrijvers en bevoegd gezag deelnemen aan proefprojecten met de toegelaten instrumenten. Niet alleen om te wennen aan de nieuwe manier van werken, maar ook omdat zij daarmee invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop de wet in de praktijk wordt gebracht.