Weer uitgesteld

Artikel delen

Op 1 februari kwam het nieuws naar buiten dat de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) opnieuw wordt uitgesteld. De wetten zouden op 1 juli dit jaar ingaan, maar dat wordt nu 1 oktober of 1 januari 2023. Dat blijkt uit een brief van kersverse minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Eerste en Tweede Kamer. In verschillende overleggen met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet, is naar voren gekomen dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de digitale systemen. Daarnaast ziet de minister bij de zogeheten planketen waar gemeenten, provincies en waterschappen met plansoftware nieuwe omgevingsplannen kunnen publiceren, dat er verschillende onzekerheden zijn. Daarom zal Hugo de Jonge de komende weken, samen met de bestuurlijke partners, bezien welke datum verantwoord is om de Omgevingswet in werking te laten treden. Afhankelijk van de uitkomsten zal hij besluiten of de beoogde invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden.

Het is niet de eerste keer dat de wetten zijn uitgesteld. Voormalig minister Kajsa Ollongren vertraagde de invoering meermaals wegens een gebrek aan pilotprojecten, corona en ICT-problemen. Ook in de Eerste Kamer liep de Wkb ruim anderhalf jaar vertraging op. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland liet eerder al weten grote zorgen te hebben over een snelle invoering. ‘Door het invoeren van de meldingsplicht als proces voor de bouwwerken binnen gevolgklasse 1 worden de kosten voor deze rolinvulling niet meer gedekt door leges. Al in 2013 heeft de Vereniging BWT Nederland aangedrongen op een andere financiering van haar taakuitvoering.’ Helaas is er volgens de vakvereniging nog steeds geen oplossing en lijkt het nog steeds onvoldoende door te dringen dat dit de molensteen om de nek wordt voor het goed gaan functioneren van het nieuwe stelsel. Daarnaast wordt het beperkt aantal proefprojecten genoemd, waardoor duizenden bouwbedrijven in het geheel geen ervaring hebben opgedaan om onder het nieuwe stelsel te werken. ‘Onze verwachting is dan ook dat er bij de inwerkingtreding van de wet vele vragen naar de gemeenten komen, waarbij er tevens de zorg is of de gemeenten voldoende in staat zijn deze vragen goed te beantwoorden.’ Ook wordt gevreesd voor een tekort aan kwaliteitsborgers.

Resumerend kunnen we stellen dat we nog steeds achter de feiten aan blijven hollen. Ik kan me niet voorstellen dat op 1 oktober 2022 alle problemen zijn verholpen, dus de invoering kan zomaar weer een jaar opschuiven…

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal