Wel, niet, wel, niet, wel!

Artikel delen

Op 1 januari 2024 treden dan eindelijk de Omgevingswet en Wkb voor gevolgklasse 1 in werking. Ondanks weer de nodige bezwaren uit de Eerste Kamer hield Minister Hugo de Jonge van BZK tijdens een debat op 24 oktober met de Eerste Kamer de poot stijf: we gaan de Wkb niet weer uitstellen. Alleen voor verbouwingen gaat de Wkb nu op zijn vroegst 1 januari 2025 in. Gevreesd wordt namelijk dat we kwaliteitsborgers te kort komen om ook nog al die verbouwingen te beoordelen. En verbouwingen kunnen daarbij ook behoorlijk complex zijn.

Het gekrakeel rond de Wkb duurt al lange tijd. Reeds in 2016 werden de eerste kamervragen gesteld over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Uiteindelijk is het voorstel op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. Er werd toen nog gedacht aan inwerkingtreding in 2018. Maar het is uiteindelijk – weliswaar gedeeltelijk – 2024 geworden. Het is moeilijk gebleken om in al die jaren proefprojecten te starten, omdat veel bouwbedrijven (en ook andere betrokkenen) langzamerhand het geloof in een werkelijke spoedige aftrap waren verloren.

Financiering

Uiteindelijk moet de Wkb leiden tot een betere bescherming van de consument en hogere kwaliteit van bouwen. Want de niets vermoedende consument krijgt nog wel eens te maken met gebreken, die hij of zij tijdens de bouw niet kon opmerken door gebrek aan kennis. Maar kwaliteit, dat willen we toch allemaal? Nou, als het niets extra kost, dan wel ja. Want geld is voor burgers en bedrijven helaas vaak de belangrijkste drijfveer. Hoe anders was dat in de Romeinse tijd: dan moest de ontwerper van een brug er na oplevering eerst zelf met zijn gezin onder slapen. Dan liet hij het wel uit zijn hoofd om een slechte brug te ontwerpen en hij zal ongetwijfeld ook toezicht hebben gehouden tijdens de bouw!

Ook tegenwoordig is de financiering een heikel punt bij bouwers. Het inschakelen van een kwaliteitsborger bij een klein project kan immers zorgen voor een onevenredig ophoging van de kosten. Ik zie hier een belangrijke uitdaging voor de toeleverende industrie om aannemers te ontzorgen door prefab systemen te leveren die aanwijsbaar voldoen aan de bouwregelgeving. Dat betekent minder werk voor de kwaliteitsborger, dus lagere kosten!