Wkb komt eraan!

Artikel delen

Zover het nog niet definitief was, is het dat nu wel. De Omgevingswet die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt dan in werking. Dat is de uitkomst van de stemming op 14 maart 2023 in de Eerste Kamer over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt.

Ik merk vooral veel opluchting in de markt: eindelijk duidelijkheid. Veel toeleverende partijen zijn al enige tijd bezig met het ontwikkelen van tools waarmee je aan kan tonen dat bij juiste toepassing van een product aan de bouwregelgeving wordt voldaan. KOMO-certificatie speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast het beschikbaar hebben van checklists, documenten die de eigenschappen van materialen weergeven, foto’s gemaakt tijdens de uitvoering en alle andere benodigde administratie om de geleverde kwaliteit aantoonbaar te maken.

Met de ontwikkeling van deze tools wordt de kwaliteitsborger straks veel werk uit handen genomen. Hierdoor is de kwaliteitsborger minder tijd kwijt aan controle en kunnen de kosten voor kwaliteitsborging ook omlaag. Tevens is dit een antwoord op een dreigende tekort aan kwaliteitsborgers: als de kwaliteitsborging minder tijd vraagt, hebben we immers minder kwaliteitsborgers nodig. Feitelijk zie je nu dat de markt zelf met oplossingen komt om de kwaliteitsborging ook werkbaar te maken in de praktijk.

Wat me verder opvalt is dat veel toeleveranciers voorstander zijn van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De toeleverende industrie is namelijk altijd al bezig met het aantoonbaar maken van de kwaliteit die ze leveren. Met de komst van de Wkb wordt die aantoonbaarheid nog belangrijker, dan deze al was. Hierdoor zullen de ‘cowboys’ in nieuwbouwprojecten denk ik snel verdwijnen en is er alleen nog plaats voor serieuze toeleveranciers.

‘Kwaliteit’ betekende vroeger: voldoen aan de wensen van de klant. ‘Kwaliteit’ wordt vanaf 1 januari 2024 echter: voldoen aan de wensen van de klant en aan de bouwregelgeving. Een grote uitdaging, maar ik ben er van overtuigd dat de bouwsector hierin zal slagen!