‘Woning-APK’ wordt nationale norm

Artikel delen

Een steeds groter deel van de bestaande woningvoorraad in ons land vertoont installatietechnische gebreken. Dit blijkt zowel in de praktijk, als uit onderzoek. Om de veiligheid van woninginstallaties te verbeteren is in 2005, mede door brancheorganisatie UNETO-VNI, de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8025 ontwikkeld. Deze werd toen geïntroduceerd als ‘Woning-APK’.

De NTA 8025 is geactualiseerd en op 1 augustus 2018 als nationale NEN-norm gepubliceerd. NEN en brancheorganisaties TVVL en UNETO-VNI hebben samen aan deze omzetting gewerkt. Dit heeft geleid tot de nationale norm: NEN 8025:2018 ‘Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen’. Met de norm is veiligheid van installaties in een woning goed te beoordelen.
NEN 8025 is echter niet verplicht. Maar toepassing van de norm is voor woningverhuurders wél een methode om aan te tonen dat zij aan hun zorgplicht voor de veiligheid van de huurders voldoen. Deze plicht is wel in wetgeving vastgelegd.

Het onderwerp- en toepassingsgebied van NEN 8025 betreft het beoordelen van de veiligheid van bestaande technische installaties en technische voorzieningen in woningen. Het gaat hierbij om de deelgebieden gas, water en elektra. Het gaat vooral om de visuele inspectie van zaken als gasleidingen en -aansluitingen, de aangesloten verbrandingstoestellen, de status van de meterkast, de wandcontactdozen en schakelaars, de aardklemmen, de afvoeren en riolering, en de ventilatiesystemen. Bouwkundige onderwerpen zijn bewust buiten het werkgebied gehouden, omdat die al in andere normen aan bod komen. Veiligheid is het uitgangspunt in de norm. Maar wat is veilig genoeg? En wat is in een korte inspectie van enkele uren goed te controleren? De commissie heeft geprobeerd om hier in de norm een praktische invulling aan te geven.

NEN 8025 strekt zich integraal uit over alle installatietechniek in woningen. Bovendien moet gas, water, elektrotechniek en ventilatie binnen anderhalf uur kunnen worden geïnspecteerd door één inspecteur. Dit onder meer om de kosten binnen de perken te houden. Uitgangspunt hierbij is:

  • Gemiddelde eengezinswoning.
  • De inspectie is net als bij een Auto-APK uitsluitend gericht op de veiligheid.
  • Het gaat niet om de functionaliteit of bedrijfszekerheid van installaties.

Voor meer informatie over de norm, ga naar www.nen.nl/woning-apk.