Woninggarantie

Artikel delen

Indien u een auto koopt, dan zit daar – als het goed is – een garantiebewijs bij. Bij een nieuwe auto krijgt u al snel drie jaar volledige fabrieksgarantie, maar Kia biedt zelfs zeven jaar fabrieksgarantie. Uit eigen ervaring weet ik dat klachten bij een nieuwe auto binnen de garantietermijn zonder enige gezeur, direct en kosteloos worden verholpen. Dan zou dat toch ook zeker moeten gelden voor een nieuwe woning: die kost al snel het tienvoudige van een auto. Maar nee, de praktijk is daar een stuk weerbarstiger. Consumenten moeten vaak eindeloos drammen om een gebrek hersteld te krijgen.

Gelukkig gaat dit veranderen. Naar verwachting zal op 1 januari 2021 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden. Feitelijk zijn er twee belangrijke zaken. Onder de nieuwe wet vindt straks toetsing aan de bouwregelgeving plaats bij oplevering, door een private kwaliteitsborger. De tweede aanpassing is van groot belang voor de door mij genoemde verborgen gebreken: de aanpassing van de aansprakelijkheid van bouwbedrijven in het Burgerlijk Wetboek. Nu is het nog zo dat als een zichtbaar gebrek bij de oplevering over het hoofd wordt gezien, de bouwer daar niet meer aansprakelijk voor is. Het ‘verborgen’ gebrek wordt geacht te zijn geaccepteerd door de opdrachtgever. Na aanpassing van het Burgerlijk Wetboek blijft de bouwer straks na oplevering aansprakelijk voor alle gebreken die na het moment van oplevering worden ontdekt, tenzij deze niet aan hem zijn toe te rekenen. Denk aan een keukenboer die na aflevering al het stucwerk beschadigd.
Kwaliteitsborging: we hebben het er al jaren over. Maar veelal betreft het mooie woorden en certificaten, met weinig waarde. Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt kwaliteitsborging ineens een stuk minder vrijblijvend. En daarmee wordt de lat voor de hele bouwketen weer een stuk hoger gelegd. Een forse uitdaging, naast al die andere ontwikkelingen, zoals energietransitie, Klimaatakkoord, stikstof en PFAS. Toch denk ik dat de innoverende kracht van de bouw groot genoeg is om deze uitdagingen succesvol aan te gaan!