Zelfs in Den Haag lekken de wanden

Artikel delen

Op het moment dat ik aan het mijmeren ben over hoe ik gevels aan waterdichtheid kan koppelen hoor ik op de radio de grootste opdrachtgever van Nederland zeggen dat een project dat in 2015 begroot is op 475 miljoen euro, waarschijnlijk in 2028 twee miljard euro gaat kosten. Er komen allerlei omstandigheden naar voren die niet van te voren bekend zouden zijn, zoals asbest, archeologische vondsten, een constructie die in een veel slechtere conditie is dan gedacht en het water dat vanuit de Hofvijver de kelders in loopt.

Verbouwing binnenhof

Foto: Rijksoverheid.nl

U begrijpt vast wel dat ik doel op de renovatie/restauratie van het Binnenhof te Den Haag: het centrum van onze regering. De plek waar het land bestuurd wordt, waar wetten worden gemaakt, waar politiek wordt bedreven en waar veel kennis en ervaring zit. Vanuit de Achterhoek kijken we vol bewondering naar datgene wat men daar bedenkt en wat wij moeten gaan uitvoeren.

Men heeft daar bedacht dat de overheid niet zelf meer de controle en handhaving van de uitvoering van   bouwprojecten uitvoert, maar deze onderbrengt bij private partijen. Daarvoor moet een opdrachtgever een partij in de arm nemen die er, tegen betaling, voor gaat zorgen dat er gebouwd wordt zoals bedacht. Op deze manier denkt de overheid dat bouwfouten voorkomen kunnen worden. Het vertrouwen tussen de verschillende partijen is niet voldoende en de kwaliteit moet geborgd worden door procedures en contracten.

Zelf denk ik dat er wat anders mis is. Om iets van goede kwaliteit te maken heb je voldoende budget nodig en mensen die het vak beheersen. Er wordt vaak gedacht dat een opdrachtgever gebaat is bij de laagste prijs. De vraag is of dat werkelijk zo is. Waarom wordt een opdrachtgever een lagere prijs voorgesteld dan wat de werkelijke kosten voor het uitvoeren van een project zijn? Is het dat men het echt niet weet of wil men de werkelijkheid niet zien? Is het belang om het project te maken groter dan de kosten reëel te onderzoeken? Oogt het project eenvoudig en kiest men op die gronden zonder de achtergrond te kennen? Of zijn de beslissers te opportunistisch?

Dit geldt in het groot en ook in het klein. De basis om aan een project te beginnen moet goed zijn. Het budget moet voldoende zijn, de techniek moet kloppen en het werk moet naar behoren uitgevoerd kunnen worden. Dit is iets wat elke ondernemer in de bouw moet onderzoeken alvorens men aan het werk gaat. Dat doe je voor jezelf én voor de opdrachtgever.