Slim calculeren

Artikel delen

Kost het aanbrengen van gipsplaten tegen een plafond nu 25 of 30 euro? Alle bedragen zijn goed. De grootte én de vorm van de aan te pakken ruimte hebben invloed op de benodigde hoeveelheid materiaal en dus ook op de materiaalkosten. De prijs per vierkante meter kan afhankelijk van de situatie nog behoorlijk uiteenlopen.

Voor het maken van een begroting of calculatie moeten we altijd eerst de hoeveelheden uitrekenen. Dat geldt voor elk soort bouwklus; of het nu nieuwbouw, verbouwing, uitbreiding of onderhoud betreft. Het uitrekenen van de hoeveelheid materiaal kan een lastig karwei zijn. Een bekend gezegde is: als je tien personen de hoeveelheid laat uitrekenen, krijg je elf verschillende uitkomsten. Dat is namelijk inclusief je eigen berekening. Bij het controleren van begrotingen en calculaties kom ik in de praktijk de meest vreemde fouten tegen. Een bekende fout is dat men bij het bepalen van bijvoorbeeld stucwerk op wanden, uitgaat van de hoeveelheid binnenwand. Daarbij vergeet men wel eens dat sommige binnenwanden aan twee kanten moeten worden gedaan.
Wat we ook niet moeten vergeten is dat de hoeveelheden verschillend kunnen uitpakken voor de posten materiaalkosten en arbeid. Voorbeeld hiervan is het metselen: voor de arbeid (loonkosten) rekenen we 72 stenen per vierkante meter en voor de materiaalkosten 75 stenen. Zeker bij de wat grotere projecten is dat een verschil waar we in onze calculatie rekening mee moeten houden.

Rekenen is een kunst
Bij een open begroting of offerte zien we vaak grote verschillen in de hoeveelheden. Rekenen blijkt inderdaad een kunst te zijn. Nu laat ik in het midden of deze fouten ontstaan door het niet kunnen rekenen of dat deze bewust zijn gemaakt. Maar heel eenvoudig: 5 x 2 is gewoon 10. Dus niet 9,65 of 11,25. Bij navraag krijg ik echter vaak het antwoord dat het breuk, snij- en knipverlies al is meegenomen. Eenvoudig antwoord. Breukverlies is echter voor rekening van de uitvoerende. Als opdrachtgever hoef ik toch niet te betalen voor de onkunde van de uitvoerende partij?
Nu is het meenemen van het verlies in de begroting geen probleem. Het is een normale handeling. Maar dan moet men uitgaan van de aan te brengen hoeveelheid. Dus niet berekenen hoeveel materiaal je nodig hebt en daar nog eens extra 5 of 10 procent verlies bij tellen; dat is dubbelop.

Materiaalkosten
De invloeden van de uit te rekenen hoeveelheden op de vierkante meterprijs zijn niet altijd evengoed zichtbaar. Zo lijken de materiaalkosten per m² altijd hetzelfde, maar blijkt dat in veel gevallen niet zo te zijn. Dat blijkt wel uit de tabel. Daarin worden de materiaalkosten per m² gegeven voor het aanbrengen van gipskartonplaten met een dikte van 9,5 mm, in verschillend gevormde ruimten. De maten van de gipsplaat staan vast. Dus zal men afhankelijk van de maten en vorm van de ruimte meer of minder snijverlies hebben.
Hebben we de hoeveelheid van de te gebruikten materialen uitgerekend, dan kunnen we de prijzen erbij gaan zoeken. Vaak heeft men van bepaalde leveranciers een min of meer actueel prijzenboek in de kast staan of worden de prijzen van de materialen opgevraagd. Was het vroeger zo dat dit per telefoon/fax of per brief ging, tegenwoordig hebben de moderne media hun intrede gedaan. U kunt snel per e-mail of zelfs on-line op internet de prijzen opvragen.

Calculatie
Voor de post materiaal en arbeidskosten (loonkosten) moet u uitgaan van verschillende hoeveelheden. Vaak ziet men dat dezelfde hoeveelheid wordt gebruikt. Het verbaast me dat zelfs bij de controle hierop niemand daarover een opmerking maakt.

Als we de tabellen 2 en 3 naast elkaar leggen zien we de verschillende vierkante meterprijs per ruimte. Een voorbeeld is ruimte 3. Bij de werkelijk aan te brengen hoeveelheid komen de kosten op € 216,94. Uitgaande van in te kopen platen wordt het € 281,74. In Tabel 3 komen we bij een juiste calculatie echter uit op € 223,37. Kortom; grote verschillen!
De vraag die we steeds horen bij een aanbesteding: hoe kunnen de verschillen toch zo groot zijn? Nu, misschien is dit een tipje van de sluier.

Cursus Slim Calculeren

Deze cursus is bedoeld voor kleine bedrijven, eenmansbedrijven en montagebedrijven op het gebied van kleinere werken en eenmalige klussen. Ingegaan wordt op: de calculatie, het maken van een juiste begroting. berekenen van het eigen uurloon, de uitvoerings” en algemene kosten en de winst en risico`s.
Kosten: € 125, – (inclusief cursusmap met kostengegevens, koffie, thee/fris)
Cursusduur: 3 uur, van 18.30 tot 21.30 uur.
Meer weten of deelnemen? Ga naar www.multiconsultants.nl.

Plaats & Data 2007
Gouda: 8 mei en 6 november
Apeldoorn: 9 mei en 7 november
Assen: 10 mei en 8 november
Akersloot: 29 mei en 13 november
Bunnik: 30 mei en 14 november
Eindhoven: 31 mei en 15 november