Hoe bepaal ik loonkosten en manuren?

Artikel delen

Door het uurloon te vermenigvuldigen met de manuren per werkzaamheid kunnen we de loonkosten bepalen voor een onderdeel van het bouwwerk. Het komt echter regelmatig voor dat we alleen de totale loonkosten van het werk willen weten.

Door: Ed de Rechteren van Hemert

Multiconsultants

edrecht@multiconsultants.nl

Manuren

Het moeilijkste deel van een calculatie is het vaststellen van het benodigde aantal manuren voor een werk. Natuurlijk is het van belang welke normen je gaat gebruiken voor die calculatie. Gaat het om nieuwbouw, verbouw of onderhoud? Is het een groot of klein werk, eenmalig of seriematig werk? Voor ieder type werk hebben we andere normen nodig.

Wat is nu eigenlijk manuurnormen?

Een manuurnorm is de benodigde tijd die een vakman nodig heeft om een bepaalde bewerking of karwei onder normale omstandigheden uit te kunnen voeren. Deze tijd kan worden gegeven in m.u , minuten, productie per uur of per dag. In een manuurnorm, ook wel calculatienorm genoemd, zijn opgenomen:

  • Bewerkingstijd. De tijd die nodig is om de voorkomende handelingen te verrichten bij de uitvoering van het werk. Denk aan het metselen van een wand: opperen van stenen en specie, draad spannen en metselen van de steen.
  • Bijkomende en onregelmatige handelingen. Dit zijn werkzaamheden die niet voorspelbaar zijn, maar die voor de uitvoering van het werk soms noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld: een hamer die kapot gaat, een cirkelzaag die bot is, het laten vallen van gereedschappen of stroom die tijdens de werkzaamheden uitvalt. Maar denk ook aan het schoonmaken van het gereedschap en het opruimen van een werkplek om weer nieuwe handelingen te verrichten. Verder heeft het seizoen, zomer of winter, invloed op het werk.
  • Rust en persoonlijke verzorging. Tijdens de werkzaamheden zal men even moeten rusten. Vier, zes of acht uur kan niemand aaneengesloten doorwerken. Men zal ook een keer willen drinken, eten of naar het toilet gaan.
  • Organisatietoeslag. Hoe is het werk geregeld? Is het materiaal en gereedschap aanwezig op de werkplek? Is het magazijn centraal gelegen en kan men met de bedrijfswagen dicht bij de werkplek komen? Hoe vindt het verticaal transport plaats?
  • De kwaliteitseisen die aan het werk/ uitvoering gesteld worden.

Tevens moet men zelf rekening houden met de vrije beschikbaarheid van de ruimten of werkplek. Kan het materiaal in één keer worden aangevoerd, of moet dat in delen. Is de werkplek op de begane grond, op een verdieping of bij wijze van spreken zelfs “drie hoog achter”. Kan men de materialen alleen versjouwen of heeft men hulp nodig?

Voorbeeld opbouw manuurnorm

Voorbeeld van de opbouw van een manuurnorm voor het vervangen van een buitendeur.

Verwijderen bestaande deur: 0,10

Kozijn bijwerken: 0,05

Nieuwe deur pas maken: 0,50

Nieuwe deur afhangen: 0,60

Aanbrengen hang – en sluitwerk: 1,77

Totaal manuur: 3,02 mu/per deur

Tijd per deur: 181 minuten/deur

Deuren per dag: 2,6 deur per dag

Met een uurloon van € 35,- betekent dit dat de loonkosten 3,02 x € 35,- = € 105,70 per deur bedragen. Hier zien we dat we net geen drie deuren per dag kunnen vervangen. Dan komt de vraag op: gaan we wel met die derde deur beginnen en werken we even door? Of beginnen we niet met die derde deur en moeten we maar zien wat we met de tijd kunnen doen. Gaan we die kosten in onze calculatie opnemen? Want bij twee deuren bedragen de kosten dan 4 uur per deur x € 35,- = € 140,-!

Al kunnen we nog zo goed calculeren, als we werken met de verkeerde normen gaat de calculatie of begroting toch nog mis. Met alle gevolgen van dien. Begroten we te laag, dan nemen we geld mee naar het werk. Is de calculatie te hoog, dan bestaat de kans dat we het werk niet krijgen.

Renovatiekosten 2009

Woningen en woongebouwen die 20 tot 25 jaar oud zijn, zijn soms technisch aan groot onderhoud of renovatie toe. Ook moeten de woningen aan de nieuwe eisen worden aangepast. Denk hierbij aan Duurzaam Bouwen (Renoveren) of bijvoorbeeld vervanging van de badkamer in de woning.

De kostengegevens zijn te gebruiken bij het budgetteren van renovatie/grootonderhoudsprojecten. Deze gegevens zijn handig om van te voren een budget te bepalen of om aanneemsommen te toetsen.

Voor grondwerk, funderingen en vloeren geven we nu de kostengegevens. Buiten- en binnenwanden, plafond, daken en installatie worden in de loop van volgend jaar gepubliceerd. De kostengegevens zijn gegeven voor compleet uitgevoerde werkzaamheden. Alle kosten, zoals arbeids-, materiaal- en materieelkosten zijn opgenomen, exclusief staartkosten (algemene kosten, winst- en risico en BTW).