Betonnen palen heien en koppen snellen

Artikel delen

Bij paalfunderingen is het gangbaar om met prefab betonnen palen te heien. Waar dat niet mogelijk is, kiest men voor Vibro-combi betonnen palen of in de grond gevormde palen. In dit artikel komen de kosten van het heien van prefab betonnen palen en het koppen snellen aan de orde.

Tekst: www.casadata.nl

Voorafgaand aan het heien van de voorgespannen betonnen heipalen zet men met paalpiketten de plaatsen uit, waar men de heipalen in de grond moet aanbrengen. Een dragline met heiblok en makelaar brengt vervolgens de heipalen verticaal in de grond. Vervolgens stelt men bij het bereiken van de gewenste diepte via kalenderen vast of de betonnen paal een voldoende stabiele grondslag heeft bereikt. Bij het kalenderen meet men het aantal slagen met het heiblok om de funderingspaal 250 mm diep de grond in te heien. Voor het beoordelen van de draagkracht van de paal moet men vooraf bodemonderzoek laten uitvoeren (waaronder het maken van een aantal sonderingen) en een funderingsadvies of funderingsontwerp laten maken.

 

Koppen snellen

Steeds vaker worden funderingspalen op diepte geheid, zodat het koppen snellen overbodig wordt. Als het koppen snellen noodzakelijk is, geeft men na het heien met een laser of waterpastoestel de hoogte aan, waarop de betonnen heipaal moet worden gesneld. Vervolgens maakt men met een compressor en koppensnel gereedschap deze paalkoppen op de juiste hoogte, waarbij men de betonwapening laat uitsteken. Het afgekomen beton voert men af naar een puincontainer op de bouwplaats.

 

Aandachtspunten

In een bebouwde omgeving moet men vooraf controleren of er een risico is dat de belendende bebouwingen schade oplopen, zoals scheurvorming, door de bij het heien ontstane schokken en trillingen. Deze trillingen kan men beperken door de keuze van de toe te passen heipaal (dikte en lengte) en het te gebruiken heiblok.

 

Samenstelling kosten

Bij de kostengegevens is uitgegaan van een gemiddelde dagproductie van een ploeg van twee heiers op een volledige productiedag van 8 werkuren. De kosten zijn exclusief uitzetten, bodemonderzoek (sonderingen), het aanvoeren en afvoeren van de heistelling of dragline, afkomende materialen en stortkosten. De kosten zijn berekend met de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en met de bruto prijzen voor de materialen en producten zonder inkoopkortingen. Het aantal manuren geeft de gemiddelde productietijd weer onder normale omstandigheden.
 

Ruim 3.400 kostentabellen met 33.000 prijscalculaties en 5.500 projectbegrotingen

In ruim 3.400 kostentabellen staan meer dan 33.000 calculaties van richtprijzen en 5.500 kostenbegrotingen van projecten voor je klaar op casadata.nl. Met bijbehorende technische informatie over het product, verwerking en uitvoering. Deze kun je allemaal na het inloggen bekijken en daarvan de gedetailleerde prijscalculaties in werkvolgorde zien, downloaden, aanpassen of er een eigen projectbegroting of offerte mee maken.