Houten palen heien en van oplangers voorzien

Artikel delen

Om paalfunderingen aan te brengen zijn er diverse mogelijkheden, afhankelijk van de uitkomsten van het bodemonderzoek en de plek waar er gewerkt moet worden. Zo brengt men traditioneel houten palen aan en is het nu gangbaar om prefab betonnen palen te heien. Waar dat niet mogelijk is, kiest men voor Vibro-combi betonnen palen of in de grond gevormde palen. In de loop van dit jaar komen de diverse paalfunderingen aan bod. Nu wordt gestart met houten palen heien en betonnen oplangers aanbrengen.

Tekst: www.casadata.nl.
 

Vanwege de vereiste stabiliteit moet de bouwkundige constructie van een woning of gebouw op een stabiele ondergrond rusten. Als de bodem op de plaats van de constructie vrij zacht is en de vaste grondslag in de bodem vrij diep ligt, zijn er doorgaans paalfunderingen nodig.
Houten palen zijn als heipaal geschikt, als het gewicht van de constructie ze niet te zwaar belast. In het algemeen past men houten palen toe bij constructies, die de houten heipalen niet meer belasten dan met 80 tot 120 kN  (kilogram Newton) per paal. De houten palen moeten altijd volledig in het grondwater blijven staan. Daarom moet de bovenkant van de houten palen tenminste 200 mm onder de laagste waterstand blijven.
Voorafgaand aan het heien van de houten heipalen worden met paalpiketten de plaatsen uitgezet, waar de palen in de grond geheid moeten worden. Een dragline met dieselblok en makelaar brengt vervolgens de heipalen verticaal de grond in. Als de paal de gewenste diepte heeft bereikt, gaat men kalenderen om te kijken of de paal op een voldoende stabiele grondslag (vaste laag) rust. Hierbij meet men in hoeverre de paal nog verder zakt na 30 slagen met het heiblok op 2 meter valhoogte.

Betonnen oplangers aanbrengen

Ter voorkoming van houtrot moeten houten heipalen ook bij een zeer lage grondwaterstand helemaal in het grondwater staan. Om de afstand tussen de houten paalkop in het grondwater en de fundering van de constructie te overbruggen zet men op de houten paalkop een korte gewapende betonpaal, de prefab betonnen oplanger. Men heit deze betonnen oplangers zo diep in de grond, dat de bovenkant van de houten heipaal altijd onder de laagste grondwaterstand blijft. Daardoor komt er geen zuurstof bij het hout, zodat er geen houtrot ontstaat. In de kostenberekening is ervan uitgegaan dat een hydraulische kraan de oplangers aanbrengt.
 

Aandachtspunten

In een bebouwde omgeving moet men vooraf controleren of er een risico is dat de belendende bebouwingen schade oplopen, zoals scheurvorming, door de bij het heien ontstane schokken en trillingen. Anders moet men trillingsarme technieken toepassen.
 

Samenstelling van de kosten

Bij de kostengegevens is uitgegaan van een gemiddelde dagproductie van een ploeg van twee heiers, op een volledige productiedag van acht werkuren. De kosten zijn exclusief uitzetten, bodemonderzoek (sonderingen), het aanvoeren en afvoeren van de heistelling of dragline, afkomende materialen en stortkosten.
De kosten zijn berekend met de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en met de bruto prijzen voor de materialen en producten zonder inkoopkortingen. Het aantal manuren geeft de gemiddelde productietijd weer onder normale omstandigheden.

 

Ruim 3.400 kostentabellen met 33.000 prijscalculaties en 5.500 projectbegrotingen

In ruim 3.400 kostentabellen staan meer dan 33.000 calculaties van richtprijzen en 5.500 kostenbegrotingen van projecten voor je klaar op casadata.nl. Met bijbehorende technische informatie over het product, verwerking en uitvoering. Deze kun je allemaal na het inloggen bekijken en daarvan de gedetailleerde prijscalculaties in werkvolgorde zien, downloaden, aanpassen of er een eigen projectbegroting of offerte mee maken.