Circulair inkopen overheden en publieke organisaties

Artikel delen

TNO heeft berekend dat de overheden samen in deze kabinetsperiode 1 Megaton CO2 kunnen besparen als zij maximaal inzetten op klimaatneutraal en circulair inkopen. Het kabinet nodigt daarom alle overheden en publieke organisaties uit die extra impuls te geven aan duurzaam inkopen in 2018 en stelt hiervoor als extra impuls 5 miljoen euro beschikbaar vanuit de klimaatenvelop in het regeerakkoord. Op Pianoo Klimaatenveloppe vindt u meer informatie en de voorwaarden voor deelname

De impuls bestaat uit het beschikbaar stellen van experts voor ondersteuning van inkooppilots bij overheden, de start van thematische leernetwerken gericht op klimaatneutraal en circulair inkopen, en de effectmeting van deze pilots en leernetwerken. Dit jaar krijgen circa honderd inkoopprojecten van gemeenten, waterschappen, provincies, Rijksoverheid en andere publiekrechtelijke organisaties expertondersteuning. Het moet gaan om aanbestedingen die worden voorbereid of uitgevoerd, en die wezenlijk effect hebben op CO2-reductie en/of circulariteit.
Overheden en publiekrechtelijke organisaties kunnen een project indienen. Ook ideeën van samenwerkingsverbanden van overheden met inkoopambities op het gebied van klimaatdoelen en/of hergebruik van grondstoffen kunnen meedoen. Een pilot of project krijgt praktisch ‘on-the-job’ ondersteuning, bijvoorbeeld door duurzaamheidskennis in te brengen of door marktconsultaties en verkenningen te begeleiden.
Energie, catering, gebouwen, grond-, weg- en waterbouw, ICT, kantoorinrichting, vervoer, bedrijfskleding en zorg vormen productgroepen waar relatief veel grondstoffen- en/of CO2-reductie te verwachten is. Daarnaast kan men gebruikmaken van thematische leernetwerken, onder meer op een aantal van bovenstaande productgroepen.

Ook meedoen?

Als u ook wilt meedoen, kunt via Pianoo Klimaatenveloppe meer informatie vinden en ook de voorwaarden voor deelname. Ga naar www.pianoo.nl en vul in het zoekvak ‘klimaatenveloppe’ in.