Zonnepanelen gecertificeerd voor brandveiligheidsklasse A

Artikel delen

De dubbelwandige glas-glas zonnepanelen van SOLARWATT voldoen aan de hoogste veiligheidseisen bij blootstelling aan brand. De toonaangevende Duitse fabrikant van zonne-energiesystemen heeft de best mogelijke certificering gekregen voor zijn glas-glas zonnepanelen in brandklasse A, volgens de IEC 61730-2 norm (UL 790).

Bij de vlamverspreidingstest voor klasse A wordt het oppervlak van het geselecteerde PV-element onder invloed van de wind gedurende 10 minuten blootgesteld aan een gasvlam met een verbrandingsvermogen van 378 kW.

Het certificaat geldt voor het gehele productassortiment van Vision 60 van SOLARWATT. Hoe beter de indeling van de zonnepanelen in de brandklasse van A tot C (waarbij A het hoogst is), des te meer zekerheid hebben huiseigenaren en gebruikers van gebouwen ten aanzien van de brandwerendheid van hun zonne-energiesysteem. In de klasseringstests kan worden nagegaan hoe veilig het paneel is wanneer het bijvoorbeeld wordt blootgesteld aan brandend vuurwerk of een vonkende connector.

Tweestaps testprocedure

De IEC 61730-2 norm beschrijft zowel de eisen voor materialen en componenten, als ook voor het gehele zonnepaneel. Er worden twee tests uitgevoerd in het kader van de brandklassecertificering van zonnepanelen:

  • Bij de vlamverspreidingstest voor klasse A wordt het oppervlak van het geselecteerde PV-element onder invloed van de wind gedurende 10 minuten blootgesteld aan een gasvlam met een verbrandingsvermogen van 378 kW. Het testlaboratorium beoordeelt hiermee de vlamverspreiding aan de bovenzijde van het paneel en tussen de dakbedekking en de daarop gemonteerde zonnepanelen.
  • Tijdens de brandtest wordt een blok hout op de module ontstoken en wordt geobserveerd of een externe brand onder invloed van wind de modules doet verbranden of zelfs doorbranden. Om de test te doorstaan, mogen er geen gloeiende of brandende delen uit de testopstelling vallen en moet schade aan de module tot een minimum worden beperkt.

Tijdens de brandtest wordt een blok hout op de module ontstoken en wordt geobserveerd of een externe brand onder invloed van wind de modules doet verbranden of zelfs doorbranden.

Verschillen brandgedrag tussen folie en glas

Zoals ook een schade-expert stelt in het onderzoek van TNO naar brandincidenten, ontbranden veel achterzijde folies bij een controle van het brandgedrag, waarbij een aanstekervlam tegen de folie aan wordt gehouden. En daarbij is er een groot verschil in de brandbaarheid tussen de folies. Het voordeel van een achterzijde van glas is dat deze helemaal niet kan ontbranden.
Uit een eerdere test van een SOLARWATT dealer met ondersteuning van de brandweer, kwam nog een ander aspect aan het licht. In geval van brand bij glas-folie zonnepanelen, komen de busbars vrij te liggen, waardoor het gehele zonnepanelenveld onder stroom kan komen te staan. Iets wat bij glas-glas zonnepanelen niet gebeurt, doordat de busbars beschermd blijven door het glas aan beide zijden.

Eisen verzekeraars beperking brandgevaar

Door het grote succes van zonne-energie in Nederland, worden er door verzekeraars ook steeds meer eisen gesteld aan de toepassing van zonne-energiesystemen. Zowel aan de opbouw en materiaalgebruik van een pand, de opbouw en materiaalgebruik van het zonne-energiesysteem, als ook aan de opname en oplevering van zonne-energiesystemen.
Een belangrijk aspect waar ook naar gekeken kan worden om de brandveiligheid van een zonne-energiesysteem te vergroten, is de brandklasse van het zonnepaneel. Een zonnepaneel met een hogere brandklasse is immers aantoonbaar veiliger in geval van brand.