Erkenningsregeling noodverlichtingssystemen

Artikel delen

Door de NVFN, de verenigde professionals in noodverlichting, is in januari 2022 het officiële startsein gegeven voor de NVFN Erkenningsregeling RION. Met deze erkenningsregeling wil de vereniging de kwaliteit van noodverlichtingssystemen – van ontwerp tot onderhoud – zoveel mogelijk garanderen.

In navolging van de REOB-regeling voor onderhoudsbedrijven van kleine blusmiddelen is de NVFN Erkenningsregeling ontstaan naar aanleiding van vragen uit de markt. De regeling heeft betrekking op het ontwerpen en installeren van een noodverlichtingsinstallatie en het onderhoud aan noodverlichtingsarmaturen en centrale noodvoedingssystemen. Voor ieder deelgebied is er een afzonderlijke erkenning. Tijdens de startbijeenkomst werden de eerste certificaten uitgereikt aan Ansul, PenG Safety en Famostar. Daarnaast zijn ook Nu-Swift Brandbeveiliging en Chubb Fire & Security reeds geauditeerd en verwachten binnenkort het certificaat te mogen ontvangen.

Open voor alle bedrijven

De NVFN Erkenningsregeling staat open voor alle bedrijven die actief zijn met het ontwerpen, installeren en onderhouden van noodverlichtingsarmaturen en centrale noodvoedingssystemen. Daarbij kan het gaan om vluchtrouteverlichting, vluchtrouteaanduiding, anti-paniekverlichting of verlichting van werkplekken met verhoogd risico.

Om voor erkenning in aanmerking te komen, moeten bedrijven hun procedures goed op orde hebben en beschikken over personeel dat deskundig en goed is opgeleid. Is dat het geval dan kunnen ze worden getoetst door één van de certificeringsinstanties die op de website van NVFN staan vermeld. Bij positieve beoordeling van deze audit volgt de erkenning. Om de kwaliteit van het erkende bedrijf te kunnen waarborgen, volgt na de erkenning een periodieke beoordeling.

Voordelen voor alle marktpartijen

De NVFN Erkenningsregeling biedt belangrijke voordelen voor alle partijen in de keten – van fabrikant tot eindgebruiker. Zo zorgt het ontwerpen, installeren en onderhouden volgens uniforme werkwijzen en procedures voor snellere werkprocessen en minder fouten tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Zo wordt automatisch bespaard op faalkosten.

De NVFN Erkenningsregeling stimuleert ook de kwaliteit van het onderhoud: de gestandaardiseerde manier van werken voorkomt niet alleen onnodige fouten maar motiveert onderhoudsbedrijven ook om hun personeel zo gericht mogelijk op te leiden. En met onderhoudsbedrijven die voldoen aan de Erkenningsregeling zijn afnemers in staat om appels met appels te vergelijken. Voor eindgebruikers biedt de Erkenningsregeling de zekerheid dat de installatie werkt en voldoet aan de prestatie-eisen die aan de installatie zijn gesteld.

Over de NVFN Erkenningsregeling introduceerde NVFN recent een brochure die van de website kan worden gedownload. Kijk op www.nvfn.nl.