GND-label in deuren verhoogt bewustzijn

Artikel delen

Op 17 juni 2022 is het één miljoenste GND-label in een deur geplaatst. Een forse mijlpaal, die uiteraard niet onopgemerkt voorbij mocht gaan. Brandspecialist Joric Witlox, voorzitter Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) en Henk Breel, directeur Stichting Garantie Deuren (GND), waren bij de plaatsing aanwezig. BouwTotaal ging met beide heren aan tafel om het succes, maar zeker ook het belang, van het GND-label te bepreken: “Bewustzijn, daar draait het om bij deuren met specifieke eigenschappen op het gebied van brand, rook, isolatie, geluid en/of inbraak. Je wilt dat die eigenschappen tijdens het gebruik ook in stand blijven.”

Tekst: ing. Frank de Groot

gnd label

gnd label“Als je een rood label aan de scharnierzijde van de deur ziet, dan zal bij een deel van de gebruikers toch ergens een lampje gaan branden. Is het wel zo verstandig om een wig onder de deur te zetten, zodat die open blijft staan. Of zal ik die deurdranger dan toch maar intact laten?”, zegt Joric Witlox. “Het is geen kwade opzet, maar gebruikers denken er niet bij na. Het kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de brand- en rookwerendheid van een deur/kozijn-combinatie als je daar omwille van bijvoorbeeld gebruiksgemak veranderingen gaat aanbrengen.”

Een brand- en/of rookwerende GND-deur is te herkennen aan het rode garantielabel, in de scharnierzijde. Een GND-deur die geluidwerend, isolerend en/of inbraakwerend is heeft een wit garantielabel. Uiteraard kunnen deze laatste eigenschappen ook van toepassing zijn op een brand- en/of rookwerende deur. Alle eigenschappen weten? Dan kun je eenvoudig de QR-code scannen die in het zekerheidslabel staat, dat onder het garantielabel is geplaatst.

GND-labels

Het nieuwe garantielabel is in 2016 door GND geïntroduceerd. GND is de overkoepelende organisatie van elf toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten en is lid van de BBN. De aangesloten deurenproducenten maken zich samen sterk voor optimale kwaliteit en prestaties van binnen- en buitendeuren, het bevorderen van het vertrouwen tussen fabrikanten en hun afnemers en maatschappelijke thema’s als veiligheid en duurzaamheid. Het betreft altijd deuren waaraan functionele prestaties worden gesteld. Binnendeuren bij woningen vallen daar normaal gesproken dus niet onder.

Onder het rode of witte garantielabel bevindt zich het zekerheidslabel. “Dit label bevat een QR-code. Door deze te scannen zijn in één oogopslag alle deurprestaties op het gebied van brand, rook, geluid, isolatie en inbraakwerendheid zichtbaar. Je weet dan meteen of het om correct toegepaste, gecertificeerde deur-/kozijnelementen gaat en herkent direct de gewaarborgde prestatiegarantie. Ook zie je meteen van welke fabrikant de deur afkomstig is. Handig in het geval van onderhoud of herplaatsing.” Het aflezen van de deurprestaties is heel eenvoudig, aldus Henk: “Scan de QR-code. Vervolgens lees je de prestaties van de betreffende deur af op het scherm van je smartphone.”

Het zekerheidslabel geeft ook de GND-zekerheidsklasse aan. “Een deur kan pas goed functioneren indien deze juist is toegepast en gemonteerd. Daartoe hebben we voor binnendeuren drie zekerheidsklassen”, legt Henk uit. Die drie zekerheidsklassen zijn:

  • GND-zekerheidsklasse® I – Binnendeuren en binnendeurkozijnen die voldoen aan de basiseisen van de BRL.
  • GND-zekerheidsklasse® II – Binnendeuren en binnendeurkozijnen die zonder verdere bewerking toepasbaar zijn in de bouw.
  • GND-zekerheidsklasse® III – Binnendeuren en binnendeurkozijnen die samen een industrieel compleet eindproduct vormen en door het aangesloten bedrijf zijn afgemonteerd in de bouw.

Brand- en rookwerendheid

Veel aandacht gaat tegenwoordig uit naar de brand- en rookwerendheid van deuren. Joric Witlox: “Vooral rookwerendheid staat in de belangstelling. Bij brand ontstaan vooral slachtoffers door rookvergiftiging en niet door vuur. Daarom wordt vanaf 1 juli 2021 NEN 6075:2020, ‘Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten’ aangewezen in het Bouwbesluit. Deze norm geeft een belangrijke verbetering en biedt ‘echte’ weerstand tegen rookverspreiding.”

In de norm is de bepaling van de rookwerendheid beschreven. Deze norm gaat uit van de criteria Sa (bij ‘koude’ rook van 20 ˚C en een druk ≤ 25 Pa; a = ambient) en S200 (bij ‘warme’ rook van 200 ˚C en een druk ≤ 50 Pa). Voor 1 juli 2021 werd de ‘anderhalf-maal-vuistregel’ gebruikt: als een wand dertig minuten brandwerend was op vlamdichtheid, dan werd aangenomen dat deze 45 minuten rookwerend was. In de praktijk bleek dit niet te werken doordat koude of matig warme rook dan onvoldoende worden geweerd. In de bestaande bouw wordt deze regel nog wel gebruikt.

Het GND-zekerheidslabel geeft behalve de brandwerendheid (0, 30, 60, 90 minuten), ook de rookwerende (0, Sa of S200) prestatie van de deur aan. “Veelal is de rookwerendheid van een wand een benadering, doordat er veel factoren van invloed kunnen zijn. Denk aan doorvoeringen, ramen, deuren en andere doorbrekingen. Met het GND-zekerheidslabel heb je in ieder geval zekerheid over de rookwerendheid van de deur/kozijn combinaties. Hiermee neem je al veel onzekerheid weg”, aldus Joric.

Kwaliteitsborging

gnd label

Henk breel, directeur GND: “Het GND-deurlabel wordt dus steeds vaker gebruikt bij kwaliteitsborging. Maar het belangrijkste is dat de veiligheid van gebouwen hiermee omhoog gaat!”

De labels sluiten verder goed aan op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die op 1 januari 2023 zijn intreding moet vinden. Er is namelijk een aantal strenge eisen waaraan GND binnendeuren met een rood label moeten voldoen. De deur moet:

  1. voldoen aan de brand- of rookweerstand vereisten van het huidige Bouwbesluit;
  2. gemaakt zijn door een GND-aangesloten bedrijf;
  3. getest zijn door een geaccrediteerd testinstituut op het gebied van brand en rookwerende deuren en deurkozijnen.

“We hopen dat onze tool in de instrumenten die kwaliteitsborgers gebruiken, opgenomen kan worden. Dat scheelt voor kwaliteitsborgers ook weer werk en het biedt zekerheid”, zegt Henk.

Toenemend bewustzijn

GND ziet de laatste jaren een forse toename van het gebruik van het label. “Wij kunnen zien hoe vaak een deur wordt gescand. In 2020 gebeurde dat 16.000 keer, vorig jaar al 22.500 keer. Dit jaar gaan we richting de 30.000 scans. Verder blijkt uit marktonderzoek uit 2021, éénderde van de respondenten het label te kennen. Daarvan heeft 60 procent het label wel eens gebruikt om na te gaan aan welke prestaties de deur voldoet. Ruim 90% van hen geeft aan dat het label meerwaarde voor hen heeft. Het gebruiksgemak wordt beoordeeld met een fraaie 7,9. Het GND-deurlabel wordt dus steeds vaker gebruikt bij kwaliteitsborging. Maar het belangrijkste is dat de veiligheid van gebouwen hiermee omhoog gaat!”

gnd label

Joric Witlox, voorzitter BBN: “We zijn heel enthousiast over dit label. Eigenlijk zou je op alle bouwdelen die bijdragen aan brand- en rookwerendheid een eenduidig label willen zien.”

Joric vult aan: “We zijn heel enthousiast over dit label. Eigenlijk zou je op alle bouwdelen die bijdragen aan brand- en rookwerendheid een eenduidig label willen zien. Dan kun je snel de brand- en rookwerendheid van een hele constructie beoordelen. Gelukkig is het bewustzijn fors toegenomen. In Engeland hebben ze jaarlijks in september de Fire Door Safety Week. Dan is er volop aandacht voor de brandveiligheid van deuren. Dat zouden ze hier ook moeten doen.”

De brandspecialist besluit met een opvallende anekdote: “Vroeger verkocht ik opschuimende strips voor deuren. Als de deur dan niet voldeed aan de brandeisen werd zo’n strip besteld. De volgende proef ging dan goed en het certificaat was binnen. Maar de strips werden hierna niet mee besteld. Met dit label wordt het kaf van het koren gescheiden. Welke deurenfabrikant wil nog zulke deuren aan de markt leveren?”