Groen beton

Artikel delen

Opvallend nieuws kwam bij mij eind november binnen: Ecocem heeft onder de naam ACT een technologie gelanceerd waarmee de cementindustrie de komende decennia zijn CO2-uitstoot kan verlagen met zeventig procent. Al twintig jaar produceert en levert dit Ierse bedrijf CO2-arme toeslagstoffen die helpen de cement- en bouwsector te verduurzamen. De CO2-uitstoot tijdens de productie van cement is al jaren een discussiepunt bij de toepassing van beton. Ik sprak daarover met twee deskundigen van het Betonhuis – zie CO2-arme, fijnere GGBS als hoogwaardig additief – en dan blijkt dat de betonbranche vol inzet op het verder verlagen van de CO2-footprint. Als we het bericht van Ecocem mogen geloven gaat dat dus snel de goede kant op!

De makkelijkste stap om het CO₂-profiel van cement te verlagen, is door een deel van de portlandcementklinker te vervangen door geschikte alternatieven zoals hoogovenslak en poederkoolvliegas. Nederland is hierin al decennia koploper en het in Nederland toegepaste cement (inclusief import) heeft daardoor ook het laagste CO₂-profiel ter wereld: een bijdrage aan de totale CO₂-emissie in Nederland van circa 1,6% in plaats van 7% wereldwijd!

Ook wordt er volgens de betondeskundigen die ik sprak ingezet op de afvang van CO2. Die afgevangen  CO₂ is bijvoorbeeld bruikbaar bij de productie van brandstoffen en het kweken van algen. Opslag van CO₂ kan verder in oude gasvelden, maar wellicht is opslag in mineralen, zoals olivijn, ook mogelijk. “Het aantal projecten met verschillende technieken, pilot-plants en plannen is ondertussen al dermate groot dat verwacht mag worden dat al in 2030 een klein deel van het cement in Nederland CO2-neutraal zal zijn”, kreeg ik te horen.

Als we al deze ontwikkelingen naast elkaar zetten dan lijkt beton op weg naar de zo gewenste vergroening. We kunnen namelijk niet zonder beton, zowel in de bouw- als civiele sector. Natuurlijk bouwen we steeds meer in hout, maar er is niet voldoende hout beschikbaar voor de totale bouwproductie. Daarnaast moeten we in hybride-constructies denken waarin de sterke eigenschappen van materialen als staal, hout en beton slim worden gecombineerd. Het is prima om de CO2-uitstoot van cementproductie kritisch te beschouwen, maar het is nog mooier wanneer dit leidt tot forse vergroening van die cementproductie.

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal