fbpx

Hoe werkt een indexcijfer?

Artikel delen

Voorbeeld 1

De prijs van een betonvloer stijgt in een jaar tijd van € 42,- tot € 45,-. Het prijsindexcijfer bereken je dan als volgt: ( €45 / € 42 ) x 100 = 107,1. Het indexcijfer 107,1 geeft aan dat de prijs van een betonvloer in het betreffende jaar met 7,1 procent (= 107,1 – 100) is gestegen.

Een indexcijfer boven de 100 duidt op een procentuele stijging. Een indexcijfer onder de 100 duidt op een procentuele daling.

Verschillende indexcijfers

Er zijn verschillende indexcijfers voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud of renovatie. Er zijn ook indexcijfers voor de materialen en loonkosten. Belangrijk is om te weten hoe de opbouw van een indexcijfer is. Gaat het om de bouwkosten of de aanneemsommen? Is het Kleinbouw dan moet men een andere index gebruikt dan voor grote werken.

Regelmatig komt het voor dat men met een verkeerde index het werk gaat indexeren. Het gevolg is dan dat men de verkeerde conclusie gaat trekken uit de uitkomst. Kijken we naar de indexen dan zien we vanaf 1995 dat er steeds stijgingen zijn geweest. Maar vanaf 2008 zien we dalingen. Dat betekent dan dat de prijzen gedaald zijn. Logisch; want daar was u allang van op de hoogte. Men kon dat merken aan de lagere aanneemsommen. Sinds 2008 zijn de prijzen behoorlijk gedaald.

Voorbeeld 2

Stel uw aanneemsom voor een bepaald bouwproject was in 2007 € 125.000,-. De index gaf aan dat het indexcijfer toen op 120 stond. Het is nu 2010 en het indexcijfer staat nu op 112. U moet nu de nieuwe aanneemsom bepalen omdat het werk toen is uitgesteld. De berekening is dan als volgt: (112/120)x100= 93,33. De oude aanneemsom gaat u nu vermenigvuldigen met 0,9333: € 125.000,- x 0,9333= € 116.662,50,-. De nieuwe aanneemsom wordt dus: € 116.662,50.

Dalende index

Doordat de marktsituatie veranderd is en de meeste prijzen gedaald zijn in die periode, is de index gedaald. De verwachting is dat door de verschillende prijsstijgingen de indexen weer zullen gaan stijgen. Uiteraard kunnen we indexcijfers alleen achteraf bepalen, maar op basis van verwachtingen en aannames kunnen we wel prognoses stellen. Het NBI (Nederlands bouwkosten instituut) stelt verschillende indexcijfers voor alle gebouwen en werksoorten samen.

Ed de Rechteren van Hemert

Multiconsultants
edrecht@multiconultants.nl
www.nbi-online.nl

In deze rubriek kunnen lezers van Bouwtotaal vragen stellen. Uit de vele vragen die zowel per mail als per telefoon binnenkomen wordt er een iedere maand één behandeld.

STYLE–>

Multiconsultants

edrecht@multiconsultants.nl

www.nbi-online.nl