Bouwkosten ontgraven bouwput of kelder

Artikel delen

Na het ontgraven van een bouwput of kelder wordt de uitgekomen grond meestal afgevoerd of op het bouwterrein in depot gezet. De kosten van dit grondwerk heeft casadata.nl voor verschillende omvang en diepten op een rij gezet.
 
Tekst: www.casadata.nl.
 
Voor het realiseren van een diepere bouwput of kelder wordt de grond vanuit de uitgezette maatvoering ontgraven. In de berekende richtprijzen gebeurt het ontgraven met een hydraulische kraan en is de uitgekomen grond voor hergebruik gedeponeerd in een tijdelijke opslag op het terrein. Bij het machinaal ontgraven geeft de grondwerker steeds waar nodig aanwijzingen aan de machinist bij het aanhouden van de te graven afmetingen en het deponeren van de grond.
 
Kraaninzet en grondwerker
In de kostenberekeningen is uitgegaan van een hydraulische kraan van 36 ton, 270 pk, 2,5 m3 inhoud.

  • Tot 200 m2 is uitgegaan van een grondverzet van circa 35 m3/uur, waarbij voor circa 100% van de kraantijd een grondwerker aanwezig is.
  • Van 200 – 600 m2 is uitgegaan van een grondverzet van ongeveer 50 m3/uur, waarbij voor circa 75% van de kraantijd een grondwerker aanwezig is.
  • Van 1.000 – 1.600 m2 is uitgegaan van een grondverzet van circa 75 m3/uur, waarbij voor circa 75% van de kraantijd een grondwerker aanwezig is.
  • Van 2.500 – 4.000 m2 is uitgegaan van een grondverzet van ongeveer 75 m3/uur, waarbij voor circa 50% van de kraantijd een grondwerker aanwezig is.
  • Vanaf 4.000 m2 is uitgegaan van een grondverzet van circa 80 m3/uur, waarbij voor circa 50% van de kraantijd een grondwerker aanwezig is.

 
Grondwerkkosten
De kosten zijn exclusief opruimen bouwplaats, opschonen grond, bodemonderzoek, sloop- of saneringswerkzaamheden, bouwplaats voorzieningen, drainage. Elk kostenbedrag is gedetailleerd berekend met alle directe uitvoeringskosten van arbeid en materiaal. Het uurloon is zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico.
Meer richtprijzen van andere oppervlakten ziet u op casadata.nl. Daarvan zijn na het inloggen alle complete calculaties te zien en te downloaden in Excel of te importeren in het calculatieprogramma CasadataCalc en daar eenvoudig aan te passen. Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op www.casadata.nl ziet u het kostenniveau van uw eigen regio door het opgeven van de postcode. Bij de indirecte kosten is gerekend met een toeslag op de directe kosten van 17%. Dit toeslagpercentage bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico.
 

Meer dan 26.000 calculaties op www.casadata.nl

Voor betrouwbare richtprijzen van de bouw- en onderhoudskosten ga je naar www.casadata.nl. Daar vind je ruim 26.000 richtprijzen op basis van complete calculaties. Elke calculatie kun je na het inloggen direct  bekijken, downloaden, aanpassen of er een eigen begroting of offerte mee maken.