Lijmen cellenbeton in badkamer of toiletruimte

Artikel delenVoor het inbouwen van sanitair in een toiletruimte of het maken van een plateau of tussenmuur in een badkamer kan men diverse materialen toepassen, zoals kalkzandsteen of cellenbeton. De kosten van de diverse gangbare werkzaamheden in badkamer of toiletruimte met cellenbeton lijmblokken zijn hier overzichtelijk bij elkaar gezet.  Daarbij heeft Casadata gekozen voor een lijmblok van 600 x 200 mm.
 
Door  www.casadata.nl.
 
In een toiletruimte of badkamer kan men met diverse soorten materialen de sanitaire toestellen inbouwen of plateaus of badkamermuurtjes aanbrengen. In dit artikel gaan we in op het lijmen met cellenbeton blokken.
Voorafgaand aan het inbouwen van het ligbad of de douchebak moet het bad of de douchebak zijn aangesloten op de afvoer en moet deze aansluiting afdoende zijn gecontroleerd op waterdichtheid. Het bad of de douchebak vervolgens opsluiten door het opgaand lijmen van de blokken. Na het inbouwen het bad of de douchebak geheel kitten. Het wandcloset inbouwen, nadat men het inbouw spoelreservoir heeft geplaatst en de aansluitingen op waterleiding en afvoer zijn gecontroleerd op waterdichtheid. Ook de bevestigingsmiddelen voor het wandcloset aan het inbouwelement moeten op de juiste hoogte zijn aangebracht. Voor een douchemuur opgaand lijmen met lijmblokken zet men vooraf op de metselprofielen de laagverdeling van vloer tot de vloer erboven uit. Vervolgens kan men de douchemuur opgaand lijmen.
 
Cellenbeton blokken
De cellenbeton blokken van Ytong zijn geschikt voor renovatie en nieuwbouw in de woning- en utiliteitsbouw. Men kan de blokken niet-dragend én dragend verwerken. Bij niet dragende wanden moet men altijd zorgen voor een flexibele aansluiting om bewegingen van de draagconstructie te kunnen opvangen. Daarvoor kan men DPC-folie of een PVC vloerprofiel toepassen of bij een houten vloer een houten regel van 40 millimeter hoog in de dikte van de wand. Voor het verankeren moet men haakse veerankers en montageschuim of een pvc opvangprofiel gebruiken.
Bij een wandaansluiting past men één veeranker per drie lagen blokken toe, bij een plafondaansluiting één veeranker per twee blokken. Bij elk wandeinde past men bij een dilatatievoeg één dilatatieanker per drie lagen blokken toe en bij een kozijn drie kozijnankers per stijl. Bij niet-dragende wanden is het raadzaam om voor voldoende flexibiliteit een dilatatievoeg van 10 mm breed aan te brengen bij de aansluiting op een dragende wand of bij een grotere wand die langer is dan twee keer de wandhoogte. Ook is een dilatatievoeg in de hoek wenselijk, tenzij deze wand korter is dan 750 millimeter. De dilatatievoeg over de hele dikte van de wand aanbrengen en vullen met montageschuim.

Samenstelling van de kosten
In de berekeningen is uitgegaan van lijmwerk met cellenbeton lijmblokken in een badkamer of toiletruimte in kleinschalige bouw. In deze kosten zijn niet de kosten van het aansluiten van het sanitair opgenomen. Verder zijn de kosten exclusief het afkitten van bad of douche, loodgieterswerk, pleisterwerk, tegelwerk, materieelgebruik, transportkosten, afkomende materialen en stortkosten. In de kostenberekeningen is uitgegaan van de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en van de bruto prijzen voor de materialen en producten zonder inkoopkortingen.
Het aantal manuren geeft de gemiddelde productietijd weer onder normale omstandigheden. Bij de arbeidskosten is gerekend met  € 37,80 bouwkundig uurloon. Alle directe kosten zijn exclusief bouwplaatskosten, indirecte bedrijfskosten, winst, risico en BTW. Voor de indirecte kosten, winst en risico is apart een toeslag van 17% opgenomen in de tabel bij de kolom Indirecte kosten. Het regionale niveau van de directe kosten betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op www.casadata.nl ziet men het kostenniveau van de eigen regio door het opgeven van de eigen postcode.