Hoge kosten door energieverlies via de buren

Artikel delenIn het oosten van het land is recentelijk een appartementencomplex opgeleverd. Het appartement is voorzien van de nieuwste (bouwkundige) technologie om de beste prestaties op het gebied van duurzaamheid te halen. Direct na oplevering heeft één van de bewoners zijn appartement betrokken. Via de energieleverancier heeft hij een contract voor gas en elektriciteit afgesloten tegen een bepaald tarief, hetgeen was berekend op het geschatte energieverbruik. Al na het eerste jaar kreeg de bewoner een flinke naheffing en werd het energievoorschot voor het komende jaar bijna verzesvoudigd. De bewoner zat niet op een torenhoge energierekening te wachten en heeft de bouwpatholoog om advies gevraagd.
 
Tekst: ing. R.N.P. Kortekaas, Bureau voor Bouwpathologie BB te Montfoort

 
De onderzochte woning betreft het penthouse van het complex en is gelegen op de bovenste etage van een zes verdiepingen tellend gebouw. Het appartement is derhalve direct gelegen onder het platte dak en grenst rondom aan de buitenlucht. Aan de voorzijde van het appartement is een balkon aanwezig. De Bouwpatholoog heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld in het bijzijn van de aannemer, de bewoner en de huismeester. De eerste stap was het bepalen van het gasverbruik. Het gasverbruik bleek bijna tien keer hoger dan in een normaal appartement.
De volgende stap was het vaststellen welke gas verbruikende apparaten in de woning aanwezig zijn. De woning is voorzien van vloerverwarming, een Quooker en een gashaard. Proefsgewijs zijn er geen afwijkingen in de CV-ketel geconstateerd. De bewoner gaf aan de gashaard zeer regelmatig te gebruiken. Het afgelopen jaar heeft de gashaard gedurende zes maanden ongeveer acht uur per dag aangestaan. Hiermee lijkt de problematiek te zijn verklaard. Het gebruik van een gashaard in deze frequentie levert een flink energieverbruik op. Een globale berekening wees echter uit dat de gashaard onder deze omstandigheden maximaal 20% van het vastgestelde gasverbruik voor zijn rekening neemt. Dit kan dus niet de enige oorzaak zijn van de hoge energierekening.
 
Onbewoonde ondergelegen woning
Met behulp van een infraroodcamera is de constructie nagelopen. Aan de isolatie van de buitenschil zijn geen onregelmatigheden gezien, afgezien van enkele kleine koude vlakken. Op de infraroodcamera was wel zichtbaar dat de vloerverwarming erg warm was in verhouding tot de aanwezige ruimtetemperatuur. De ruimte-temperatuur betrof op de betreffende dag 23 ?C.
De huismeester gaf aan dat de ondergelegen woning al een jaar lang niet bewoond is geweest. Via de aannemer is toegang verschaft tot de ondergelegen woning. De thermostaat in deze woning was op een lage temperatuur ingesteld (± 10 ?C). Ondanks dat het onderzoek in de lente plaatsvond, was op de infraroodcamera duidelijk zichtbaar dat de onderzijde van de vloer (van het appartement met de hoge energierekening) een zeer hoge temperatuur had. Ter plaatse van de overgang tussen woningvloer en balkon van het penthouse boven de ondergelegen woning (dus van ongeïsoleerd naar geïsoleerd deel) was een duidelijk temperatuurverschil zichtbaar.  
 
Analyse en conclusie
Uit deze casus blijkt dat een energiezuinig gebouw niet direct of per definitie leidt tot lagere energiekosten. Zoals uit dit onderzoek bleek zorgt naast het intensieve gebruik van de gashaard, de leegstand van de ondergelegen woning voor hoge energiekosten. Omdat de thermostaat in deze woning gedurende een jaar op een lage stand heeft gestaan en de woningscheidende vloer niet geïsoleerd is, is hier een enorm warmteverlies opgetreden. Het toepassen van vloerverwarming speelt hierin een belangrijke rol. Wanneer de woning verwarmd zou worden met behulp van radiatoren had deze problematiek zich veel minder voorgedaan.
 
Herstel
Het meest voor de hand liggende herstel is bewoning van de onderliggende woning. Daarnaast kan ook de thermostaat van de woning hoger gedraaid worden, zodat de bovengelegen woning niet hoeft te compenseren voor het temperatuurverschil. Om de bovengenoemde problematiek structureel te verhelpen in appartementsgebouwen kan ervoor gekozen worden de woningscheidende vloer te isoleren.