DIA voor werknemers én voor werkgevers

Artikel delen

In de nieuwe cao is vastgelegd dat vanaf 1 januari 2017 de bekende medische keuring (PAGO) wordt uitgebreid met een DIA-adviesgesprek. Deze nieuwe combinatie heet de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Hoe zorg je ervoor dat je gezond, vitaal, veilig en gemotiveerd kan blijven werken? En jezelf kan blijven ontwikkelen? Volandis wil werknemers en werkgevers laten nadenken over duurzame inzetbaarheid en hen helpen daarop, indien nodig, actie te ondernemen.
 

DIA-gesprek bij GMB in Opheusden. DIA-adviseur is Jan van Eldik. Foto: Mark Verwey.

 

DIA voor werknemers

Iedere werknemer ontvangt eens in de vier jaar een uitnodiging voor de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse. Deelname is op vrijwillige basis. Wel is het verplicht dat werkgevers de werknemers informeren over de DIA en de gelegenheid te bieden er heen te gaan. De DIA is veel meer dan alleen een medisch onderzoek. Het gaat over de toekomst van een bouwplaatsmedewerker. Naast de medische keuring (PAGO) bestaat de DIA uit een adviesgesprek. In dit gesprek gaat de DIA-adviseur van Volandis in op wat de werknemer wil en kan doen om duurzaam inzetbaar te blijven. Hoe blijf je gezond, veilig, vitaal en gemotiveerd aan het werk in de Bouw en Infra?
De DIA wordt uitgevoerd door een doktersassistent(e), bedrijfsarts van de arbodienst en een adviseur. Het onderzoek duurt ongeveer twee uur. De uitslag is strikt vertrouwelijk en gaat dus niet naar de werkgever. De DIA bestaat uit vijf stappen:
•    Stap 1 – Vragenlijst. Deze wordt voorafgaand aan het onderzoek thuis ingevuld.
•    Stap 2 – Onderzoek door de doktersassistent(e). Lengte, gewicht, bloeddruk, longfunctie, gehoor, gezichtsvermogen en bloedonderzoek. Oude dan 40 jaar: hartfilmpje.
•    Stap 3 – Onderzoek door de bedrijfsarts. Doornemen vragenlijst, aandacht gezondheidsrisico’s werk en leefstijl (eten, bewegen, roken en drinken).
•    Stap 4 – Advies. De bedrijfsarts geeft persoonlijk advies. Eventueel vervolgonderzoek of doorverwijzen naar huisarts of specialist.
•    Stap 5 – Gesprek met DIA-adviseur. Aandacht voor werkomstandigheden, werkdruk en scholing. Opstellen eigen actieplan. Toegang tot de kennis en kunde van Volandis. Zo nodig verwijst de adviseur werknemer door naar de juiste instanties voor verdere ondersteuning.

DIA voor werkgevers

Iedere werkgever in de Bouw- en Infrasector ontvangt één keer in de vier jaar van Volandis een bedrijfsrapportage. Deze rapportage bestaat uit een compacte analyse van de gezondheidsrisico’s en werkbeleving van het personeel, de lichamelijke conditie en leefstijl. Volandis koppelt deze analyse aan sectorspecifieke informatie op het gebied van gezondheid en arbeidsmarkt. Op basis van deze analyse ontvangt het bedrijf een top 3 adviezen, gericht op de leercultuur en het succesvol uitvoeren van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Bij meer dan 15 werknemers DIA’s per jaar is deze informatie bedrijfsspecifiek (maar wel anoniem), bij minder wordt zo specifiek mogelijk gerapporteerd (branche, regio, et cetera).
Bedrijven kunnen tegen kostprijs vaker of meer gespecificeerd (bijvoorbeeld naar beroepsgroep) een DIA ontvangen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld besluiten de DIA's te koppelen aan functioneringsgesprekken.
 

Het DIA-gesprek kan ook in de bouwkeet plaatsvinden. Foto: Mark Verwey.

 

PAGO

Volgens de CAO heeft iedere werknemer in de bouwnijverheid eens in de zoveel tijd recht op een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Voor bijna alle werknemers geldt dat zij vanaf hun 16e jaar om de vier jaar gebruik kunnen maken van een PAGO. Vanaf hun 40e jaar is dat om de twee jaar. Voor het UTA-personeel geldt een andere regeling, zij kunnen vanaf hun 16e tot hun 52e jaar om de vier jaar gebruikmaken van een PAGO en vanaf hun 52e jaar om de twee jaar. De werknemer wordt door de arbodienst uitgenodigd voor het onderzoek.
De PAGO maakt onderdeel uit van de vierjaarlijkse Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) voor werknemers. De DIA bestaat naast de PAGO uit een adviesgesprek over de duurzame inzetbaarheid van de werknemer.