Lekkage stortbuien bij nieuwe aanbouw

Artikel delen

Het klimaat in Nederland lijkt te veranderen, ook volgens het KNMI. Vooral in de zomer treden steeds vaker hevige stortbuien op, die gepaard gaan met een aanzienlijke hoeveelheid water in een relatief korte periode. Deze hoeveelheid water moet ook adequaat worden afgevoerd. Maar vaak raken afvoersystemen overbelast.
 

Foto 1. Aansluiting afzuigkap en het plafond.

Tekst: mw. N.S. van der Palm
Bureau voor Bouwpathologie BB
www.bouwpathologie.nl

Het probleem

Een woning is aan de achterzijde uitgebreid met een aanbouw. Het betreft een tussenwoning. Dat betekent dat deze aanbouw aangesloten moest worden op zowel de oorspronkelijke woning, als de beide naastgelegen woningen. Deze naastgelegen woningen zijn soms ook al voorzien van een aanbouw, waarbij de diepte en hoogte kunnen variëren. 
 

Foto 2. Overzicht dakafwerking.

 
Er wordt vreemd opgekeken als bij terugkomst van een weekend weg, water op het gasfornuis wordt aangetroffen. Het gasfornuis is opgenomen in een nieuw keukenblok, dat geplaatst is in de nieuwe aanbouw. Bij nadere bestudering worden ook leksporen waargenomen rondom de afzuigkap, die is aangesloten op het plafond van de aanbouw (foto 1).
 

Foto 3. Aansluiting aanbouw met naastgelegen aanbouw.

 

Onderzoek

Het onderzoek heeft zich gericht op het dak van de aanbouw. Volgens de bewoners blijkt de lekkage zich slechts een enkele keer te hebben voorgedaan. Terug redenerend naar het exacte weekend waarop de bewoners van huis waren, blijkt dat er toen sprake is geweest van een flinke stortbui. Bij onderzoeken naar lekkages is informatie over de exacte weersomstandigheden erg waardevol.
Het platte dak van de aanbouw is afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking en de dakranden zijn voorzien van een zinken deklijst (foto 2). Het dak van de aansluitende en naastgelegen aanbouw is lager gelegen dan de aanbouw waarin zich de lekkage heeft voorgedaan.
Aan de achterzijde van de aanbouw is een stadsuitloop aanwezig, die is aangesloten op een hemelwaterafvoer. De zijkant van het dak is onder de zinken deklijst afgewerkt met een houten boeiboord. Deze is door middel van een loodstrook aangesloten op de met zink afgewerkte opstand van het dak van de naast- en lager gelegen aanbouw (foto’s 3 en 4). De stadsuitloop van het naastgelegen dak is voorzien van een rooster, waarop vervuiling aanwezig is. De aansluiting van het dak en/of de zinken deklijst op de opgaande achtergevel is voorzien van een loodslabbe.
Het plafond van de aanbouw is tegen de muur van de naastgelegen aanbouw bevestigd en er is een ruimte gehouden ten behoeve van de afvoer van de afzuigkap. Zoals het zich laat aanzien heeft regenwater zich zodanig geaccumuleerd dat dit de aansluiting van het boeiboord (zijgevel) van de onderhavige aanbouw met de opgaande achtergevel heeft bereikt. In deze aansluiting is de waterkerende voorziening onvoldoende uitgevoerd, wat een aanpassing vereist.
 

Foto 4. Aansluiting met opgaande achtergevel.

 

Herstel

Het herstel van de lekkage moet bestaan uit het waterdicht aansluiten van de aansluiting van de aanbouw met zowel de opgaande achtergevel als met de naastgelegen aanbouw. Het boeiboord moet worden verwijderd en vervolgens moet een waterdichte hoek worden gerealiseerd in zowel het horizontale als verticale vlak: een zogenaamde loodbak. Deze moet hoog genoeg zijn opgezet en ingewerkt in het opgaande gevelmetselwerk.