fbpx

Den Haag Update

Actueel
Artikel delen

Wijzigingen Bouwbesluit

Per 1 januari 2018 is er een aantal wijzigingen in Bouwbesluit 2012 ingevoerd. Voor de milieuprestatie is nu een grenswaarde van kracht. Daarnaast is specifieke regelgeving voor drijvende bouwwerken ingevoerd en is de toegestane concentratie asbest in binnenruimten flink verlaagd.

Milieuprestatie

Per 1 januari 2018 is de grenswaarde voor de milieuprestatie van nieuwe woningen en nieuwe kantoren groter dan 100 m2 van kracht: die mag ten hoogste 1 zijn. Sinds 2013 geldt al een verplichting tot het maken van alleen de milieuprestatieberekening. Met de milieuprestatie-grenswaarde wordt bereikt dat bij gebouwen ook rekening wordt gehouden met de milieubelasting van materialen om de emissie van onder andere broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen te reduceren. Door de verdere aanscherping van de EPC neemt het materiaalgebruik en dus ook de milieubelasting door bijvoorbeeld meer isolatie, zonnepanelen en installaties toe. Omdat recycling en hergebruik een onderdeel zijn in de milieuprestatieberekening past deze introductie ook in de ambitie van de overheid om te komen tot een circulaire (bouw-)economie.

Asbestconcentratie

Vanaf 1 januari 2018 is tevens de grenswaarde van de maximaal toegestane concentratie asbest in binnenruimten flink verlaagd. Deze grenswaarde is nu gelijkgetrokken met de grenswaarden uit het Arbobesluit. Tot 31 december 2017 bedroeg de zogenaamde grenswaarde van asbest in binnenruimten 100.000 vezels/m³. Vanaf 2018 mag de concentratie asbestvezels in voor mensen toegankelijke ruimten van een bestaand bouwwerk niet groter zijn dan 2.000 vezels/m³, bepaald volgens NEN 2991. Deze grenswaarde is vastgesteld in artikel 7.19, lid 1 van het Bouwbesluit 2012. Aangesloten wordt dus bij de grenswaarden voor asbest uit het Arbobesluit.

Woonboten

De eigenaren van een nieuw drijvend bouwwerk moeten voortaan een omgevingsvergunning aanvragen als zij ergens willen gaan liggen. De gemeente toetst de aanvraag aan onder meer Bouwbesluit 2012 en het bestemmingsplan. De wijziging in Bouwbesluit 2012 gaat over nieuwe rekenregels die erop toezien dat de woonboot constructief veilig wordt ver- of gebouwd. Kort gezegd gaat het om rekenregels voor voldoende stabiliteit, drijfvermogen en sterkte van (tijdelijke) drijvende bouwwerken. Voor nieuwe woonboten gelden er minder bruikbaarheidseisen. Zo zijn er lagere plafonds en kleinere ruimtes mogelijk. Ook gelden er andere eisen voor de brandveiligheid en het energieverbruik. Verder is de bouwregelgeving niet van toepassing op een schip dat wordt gebruikt voor verblijf en is bestemd voor de vaart. In de wetswijziging is overgangsrecht opgenomen voor drijvende bouwwerken die al bestaan, waardoor de technische voorschriften van Bouwbesluit 2012 op deze categorie niet van toepassing zijn. Er geldt wel een zorgplicht voor de gezondheid en veiligheid.

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal

BouwTotaal