Veel overtredingen bij verbouw klooster in Valkenburg

Artikel delen

Bij de verbouw van een voormalig klooster in het Limburgse Valkenburg zijn verschillende overtredingen geconstateerd. De Arbeidsinspectie en de gemeente Valkenburg controleerden het pand op 5 april 2023. Er werd niet alleen onveilig gewerkt, maar ook waren er bouwvakkers aanwezig die hier (mogelijk) niet mochten werken.

gebouw

Foto: Nederlandse Arbeidsinspectie.

Naar aanleiding van een melding van de gemeente Valkenburg bij de Nederlandse Arbeidsinspectie is besloten, in overleg met de gemeente Valkenburg, om woensdag 5 april een controle in het voormalige klooster te houden.

In het klooster werkten tijdens de controle tien personen, die allen in het klooster onder erbarmelijke omstandigheden woonden en werkten. Weliswaar beschikten ze over een eigen kamer, zonder verwarming, maar werd gebruik gemaakt van gezamenlijke sanitaire voorziening en een gemeenschappelijk keuken met een kookplaat. Deze ruimten waren zeer smerig. Het is de tien werknemers verboden om in het pand te verblijven en te werken.

Herkomst

Negen werknemers kwamen uit Belarus en Moldavië en één persoon uit Polen. De negen werknemers waren hier in Nederland op een Pools visum. De Arbeidsinspectie is van mening dat zij niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken. De vermoedelijke schijnconstructie wordt door de Inspectie verder onderzocht. Of de werkgever heeft met deze constructie de Wav overtreden of de WagWeu.

Tijdens het gesprek met de werknemers, vertelden zij dat ze maar zo’n 800 euro per maand ontvingen voor waarschijnlijk werkweken van 50 tot 60 uur. De Arbeidsinspectie doet naar aanleiding hiervan nader onderzoek. Vermoedelijk gaat het hier om overtredingen van de Wet minimumloon en de Arbeidstijdenwet.

Steigers en asbest

Tijdens de controle constateerden de inspecteurs dat de steigers die bij het pand stonden niet goed waren opgebouwd. Werken op de steigers zou dermate onveilig zijn dat de inspecteurs het werk op de steigers direct hebben stilgelegd.

In het pand zit verder asbest verwerkt dat door een gespecialiseerd bedrijf wordt gesaneerd. In een deel van het pand waar ook de medewerkers gehuisvest waren, waren meerdere ruimtes middels containment afgeschermd. Een containment is een constructie die de werkplek, waar de asbestsanering wordt uitgevoerd, afschermt van de omgeving en waarin een niveau van onderdruk in stand wordt gehouden ter voorkoming van de verspreiding van asbestvezels naar mens en milieu.

De inspecteurs constateerden echter dat in één van de ruimten het folie dat hiervoor gebruikt wordt, was opengesneden. Vermoedelijk voor het leggen van kabels. Hierdoor bestaat de kans dat er asbest(deeltjes) in het pand is verspreid. Daar de slechte huisvesting van de medewerkers in dezelfde vleugel zat, is besloten dat dit deel van het pand afgesloten moet worden. Voordat dit deel van het pand weer vrij wordt gegeven zal een asbestsaneerder opnieuw een asbestinventarisatie moeten doen.

Gaten in muren

Tijdens de inspectie werd geconstateerd dat in veel meer kamers in het pand gaten in de tussenmuren waren geboord. In meerdere kamers waren door de gaten stroomdraden, waterleidingen en internetkabels getrokken. Of hier sprake was van voorbereiding om meer werknemers in het pand te laten wonen en werken en werken is niet geheel duidelijk.