fbpx

EPC 0,4 of direct naar BENG… Geen probleem!

Artikel delen

Vanaf 1 januari 2020 zal de bepaling van de EPC als maat voor het energiegebruik vervangen worden door de BENG-eisen. De BENG-eisen bestaan uit drie indicatoren, die elk aan een vastgesteld niveau moeten voldoen. 

BENG-eisen

1. BENG-indicator 1
Bij BENG-indicator 1 wordt berekend hoeveel energie het gebouw nodig heeft om op comfortniveau te blijven. Dit getal wordt uitgedrukt in kWh/m² gebruiksoppervlak. Bij deze indicator wordt alleen gekeken naar wat het gebouw nodig heeft om de juiste temperatuur te behouden.

2. BENG-indicator 2
Bij BENG-indicator 2 wordt berekend hoeveel primair fossiel energiegebruik van toepassing is. Ook dit getal wordt uitgedrukt in kWh/m² gebruiksoppervlak. Het maximaal energiegebruik is 25 kWh/m². BENG-indicator 2 kijkt naar alle andere aspecten in het gebouw. Daaronder valt het tapwatergebruik, maar ook naar het energiegebruik van de aanwezige installaties. De energie die zelfstandig opgewekt wordt, mag van het totale energiegebruik worden afgetrokken.

3. BENG-indicator 3
BENG-indicator 3 is een percentage hernieuwbare of duurzame energie. Een PV-paneel levert dus een positieve bijdrage aan zowel BENG-indicator 2 als 3. Minimaal 50% van de totale hoeveelheid benodigde energie moet hernieuwbaar zijn of duurzaam zijn opgewekt.

Uitgangspunten EPC en BENG

De EPC- en BENG-berekeningen zijn verschillend. De uitgangspunten bij beide methodes zijn echter gelijk:

1. Een goed geïsoleerde gebouwschil
Dakisolatie levert het hoogste rendement op bij het isoleren van een gebouwschil. Dit maakt dat het dak een belangrijke bijdrage levert aan energiebesparing. Een goed geïsoleerd dak is vanaf 2020 onmisbaar als onderdeel van de BENG-eisen.

2. Luchtdicht bouwen
Kieren en naden in een geïsoleerde gebouwschil veroorzaken ongewenste luchtlekkage. Door luchtlekkage vindt er onnodig warmteverlies plaats. Het is beter om luchtdicht te bouwen en goede ventilatievoorzieningen aan te brengen in de woning.

3. Minder koudebruggen
Bij elke aansluiting van twee constructiedelen kunnen warmteverliezen optreden (koudebruggen). De voornaamste oorzaak van het ontstaan van koudebruggen is dat de isolatielaag wordt onderbroken door componenten met een andere R-waarde dan de isolatielaag.

4. Gebruik duurzame energie
De Trias Energetica, een driestappenstrategie om een energiezuinige woning te bouwen, adviseert na het beperken van de energievraag als volgende stap het gebruik van duurzame energie.

Meer informatie: www.unidekdakelementen.nl