fbpx

Bouwkosten

Artikel delen

In buitenwerk voegvullingen aanbrengen

De kosten van voegvullingen voor afdichtingen en dilatatievoegen in het buitenwerk kunnen sterk uiteenlopen door de toegepaste kit en de breedte en diepte van de voeg.

Door www.casadata.nl in samenwerking met Eurokit in Dinxperlo

Met polymeerkit en polyurethaankit worden dilatatiekitvoegen in het buitenwerk aangebracht.
Dilatatiekitvoegen worden veel toegepast om bewegingen door de thermische werking van materialen, veranderingen in de bodemgesteldheid, minieme verzakkingen of verkeersbelasting op te vangen. Hierdoor ontstaan er geen scheuren in de gevels en constructie. Deze voegen worden afgedicht met een elastisch blijvende kit.

Dilatatievoegen komen buiten vooral voor in metselwerk, natuursteenwerk, prefab beton, gevelelementen en betonlateien. Ook worden ze toegepast bij de aansluitingen tussen muur en stalen, aluminium of kunststof kozijnen. Om het uiterlijk van een cementvoeg in metselwerk te creëren kan de dilatatievoeg bezand worden.Bij het aanbrengen van een dilatatiekitvoeg dienen de hechtvlakken grondig schoongemaakt en ontvet te worden. Vervolgens wordt de kitvulling in de voeg aangebracht, waarna deze strak wordt afgewerkt.

Met siliconenkit worden kitvoegen in het buitenwerk aangebracht. Bijvoorbeeld rondom kozijnen.
Hierbij worden voegen en aansluitingen in het buitenwerk afgedicht met schimmelwerende, elastisch blijvende siliconenkit. Ook hier dienen de hechtvlakken in de open voeg grondig schoongemaakt en ontvet te worden. Vervolgens wordt de nieuwe kitvulling in de voeg aangebracht en strak afgewerkt.

Bij de kitvoeg met rugvulling brengt men na het schoonmaken en ontvetten van de open voeg, de rugvulling aan. Vervolgens de kitvulling op de gesloten rugvulling in de voeg aanbrengen en deze strak afwerken. Het is raadzaam om elke twee jaar de kitvoegen te inspecteren en zo nodig te onderhouden.

Kostengegevens voegvullingen

Elk kostenbedrag is gedetailleerd berekend met alle directe uitvoeringskosten van arbeid en materiaal.
De kosten zijn exclusief klimtijden, steigerwerk, bouwplaatskosten en kosten afkomende materialen.
Bij de directe kosten is gerekend met loonkosten van € 41,04 per uur zonder opslag voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten, winst en risico.

De indirecte kosten zijn gebaseerd op 17% toeslag op de directe kosten voor de algemene bedrijfskosten, winst en risico. Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op casadata.nl ziet men het kostenniveau van de eigen regio door het opgeven van de postcode.

 

Download BT-5-18-bouwkosten (een Exel tabel met het overzicht)

BouwTotaal